Occurrence

Records of protected animals species in Ukraine

Dernière version Publié par I. I. Schmalhausen Institute of Zoology le 25 septembre 2022 I. I. Schmalhausen Institute of Zoology
Date de publication:
25 septembre 2022
Licence:
CC-BY 4.0

Téléchargez la dernière version de la ressource en tant qu'Archive Darwin Core (DwC-A), ou les métadonnées de la ressource au format EML ou RTF :

Données sous forme de fichier DwC-A (zip) télécharger 27 240 enregistrements dans Anglais (922 KB) - Fréquence de mise à jour: inconnue
Métadonnées sous forme de fichier EML télécharger dans Anglais (120 KB)
Métadonnées sous forme de fichier RTF télécharger dans Anglais (70 KB)

Description

The dataset consists of records of protected plant and fungi species published in a series of publications specially prepared by the Institute of Zoology: 1) Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 1. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 438 p. 2) Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 2. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 450 p. 3) Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna (Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 7, T. 3). - Kyiv, 2019. - 416 p.

Enregistrements de données

Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données.

Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.

Versions

Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.

Comment citer

Les chercheurs doivent citer cette ressource comme suit:

Kharchenko V, Nekrasova O, Kutsokon Y, Roman ‪, Marushchak O, Vasyliuk O, Abakumov O, Snigiriov S, Pitsyk V, Anistratenko V, Babiichuk O, Bogomaz M, Shevchenko N, Bronskov O, Brusentsova N, Kostiushyn V, Anistratenko O, Kuzemko A, Holovko O, Kalchuk H, Stoliar N, Kukshyn O, Babytskiy A, Oskyrko O, Buzunko P, Ilminska L, Skorobogatov V, Derzhypilskyi L, Fokshey S, Timoshenkova V, Tupikov A, Storozhenko Z, Borovyk L, Davydenko I, Gasso V, Yermolenko S, Kavurka V, Savchenko M, Ghazali M, Panchuk O, Dykyy I, Yepishin V, Popov G, Smirnov N, Kotserzhynska I, Korshunov O, Syniavska I, Son M, Suriadna N, Mykytynets H, Skyrpan M, Goch I, Afanasyev S, Atamas N, Lietytska O, Gupalo O, Golub O, Pushkar T, Balashov I, Varga O, Shydlovskyy I, Alekseenko T, Dimova Z, Orlova K, Shevchenko I V, Andriyevska O L, Tsvelykh O, Andriishyn B, Batochenko V, Bachynskyi A, Chaika M, Bondarenko Z, Skrylnik Y, Bushuiev S, Balatskyi K, Prekrasna E, Viter S, Gashchak S, Voblenko O, Sheshurak P, Stankevych-Volosianchuk O, Godlevska E, Panchenko P, Drebet M, Shkvyria M, Yakovlev Y, Yakovlev M, Rebrov S, Martyniuk V, Kazannyk V, Banik M, Chovan A, Havryliuk M, Bokotey A, Kuzyo H, Kuzmenko Y, Rusin M, Mishta A, Statyva A, Stefurak I, Nadtochii H, Nazarov N, Vynokurova S, Chernichko J, Fryz-Duzhak O, Kuzmenko T, Gouz G, Haidash O, Abramiuk I, Andriushchenko Y, Rozhko R, Busel V, Skilsky I, Rudenko V, Rudenko A, Yanish Y, Skliar O, Knysh M, Berest Z, Kliestov M, Kobzar L, Koniakin S, Koshelev O, Kozodavov S, Lytvynenko S, Kedrov B, Marisova I, Chaplyhina A, Savynska N, Grishchenko V, Yablonovska-Grishchenko E, Yuzyk D, Formaniuk O, Demskyi N V, Prokhorov A, Horbenko Y, Lavrenchuk I, Hushtan H, Hushtan K, Pokrytiuk L, Kovalenko T, Nitochko M, Podobailo A, Plyha A, Yanish Y, Khomenko A, Kurakin O, Veselskyi M, Vikyrchak O, Finogenov O L, Stepanok M, Gubanov V, Dugina O, Utevsky S, Kryshtal Y Y, Silantiyev S O, Skvorchynskyi A, Manuilova O, Timoshenkov V, Khudyi O, Choch A, Trotsenko S, Bilushenko A, Zherlitsyna T, Dubrovskyi Y, Honchar H, Kotenko A, Savchuk S S, Rashevska A, Talabishka Y M, Reshetylo O, Redchuk P, Barabash R I, Ponomarenko O L, Bondarchuk Y M, Sidorovskyi S, Nazaruk K, Dolynskyi V, Dubovyk O, Pavlova N, Gurbyk O V, Didenko O V, Nazarov O B, Velykopolskyi I J, Zayika M, Lazarev I, Seneta Z, Mokrytskyi P, Moroshan O, Popovych Y, Zhyla S, Shupova T, Medinets V, Pohribnyi O, Moroz V, Terletskyi V M, Shevtsov A O, Shypshyna L, Matsap'yak L F, Koliadzhyn I, Bondar V, Zagorodniy I, Ilchuk V P, Korobko M I, Naluzhnyi V D, Tymkiv I, Zatushevskyi A, Poliushkevych I, Kuybida V, Bolotov M, Nazarenko V, Matrukhan T I, Pokynchereda V, Pylypiuk K I, Pavelko A V, Redinov K, Markautsan O, Ivanov O G, Mirutenko V, Mateleshko O, Varych V O, Ziteniuk A M, Dovhaniuk I, Yevtushenko G O, Korh Y, Khymyn M, Vovnianko L, Mykula A S, Yavorska O, Godovanets B, Volovnyk S, Dovganych Y, Komarovskyi O Y, Kucherenko V, Liashenko Y, Tkachenko P, Seliunina Z, Marhevka A, Honcharov G L, Moskalenko Y, Pliushch S, Novak V O, Novak V V, Gulak B S, Chashchyn O K, Truskavetska I, Suchkov S, Bakhtiarova L, Gerasymchuk G V, Holovko O, Krajnyk Y, Kletionkin V, Ozorovych V Y, Stefaniuk V Y, Kas'yanchuk I I, Vyksiuk M V, Slobodian S S, Kuseliuk O I, Karolinskyi Y, Grygorchuk A, Kus'nezh O, Husak S P, Postava T, Vishnevskiy D, Vorobjov Y, Vorona Y, Hetman T P, Gudim A O, Gulay O, Gulay V, Geriak Y M, Dem'yanenko S O, Kyrychenko-Babko M, Yurechko R, Novitskiy S, Novitskiy R, Roman Y G, Hoshchitskyy A, Andronenko P V, Slyzhuk I V, Reykalo V D, Rubaniak S P, Dobrodiychuk A M, Reykalo M D, Trufyn L I, Makoviy I V, Yuzyk A V, Prokopenko S P, Zherebtsova T A, Zherebtsov D Y (2021): Records of protected animals species in Ukraine. v1.3. I. I. Schmalhausen Institute of Zoology. Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=3_rbu_volumes&v=1.3

Droits

Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:

L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est I. I. Schmalhausen Institute of Zoology. Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0.

Enregistrement GBIF

Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : 2b00ca94-c839-4a28-8c58-1412523958f1.  I. I. Schmalhausen Institute of Zoology publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du Participant Node Managers Committee.

Mots-clé

Occurrence; Red Book of Ukraine; Occurrence

Contacts

Vitaliy Kharchenko
 • Créateur
 • Personne De Contact
Head of Parasitology Department
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oksana Nekrasova
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Yulia Kutsokon
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
‪Anatolii Roman
 • Créateur
researcher
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
Kyiv
UA
Olexii Vasyliuk
 • Fournisseur Des Métadonnées
 • Créateur
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Ukrainian Nature Conservation Group
Kyiv
UA
Oleksandr Abakumov
 • Créateur
specialist
Odessa I. I. Mechnikov National University
UA
Sergii Snigiriov
 • Créateur
senior researcher
Odessa I. I. Mechnikov National University
UA
Vasyl Pitsyk
 • Créateur
junior researcher
Odessa I. I. Mechnikov National University
UA
Vitaliy Anistratenko
 • Créateur
Head of Department of Invertebrate Fauna and Systematics
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oksana Babiichuk
 • Créateur
naturalist
DNZ "Novovolynskyi CPTO"
UA
Mykhailo Bogomaz
 • Créateur
photo-expert
WWF Ukraine, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Natalia Shevchenko
 • Créateur
Originator
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Oleksandr Bronskov
 • Créateur
researcher
Meotyda National Nature Park, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Natalia Brusentsova
 • Créateur
head of the science department
Sloboda National Nature Park, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Vasiliy Kostiushyn
 • Créateur
 • Personne De Contact
Head of Monitoring and animal conservation Department
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Olga Anistratenko
 • Créateur
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Anna Kuzemko
 • Créateur
Ph.D
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Oksana Holovko
 • Créateur
head of the research sector
Derman-Ostroh National Nature Park
UA
Halyna Kalchuk
 • Créateur
senior researcher
Derman-Ostroh National Nature Park
UA
Natalia Stoliar
 • Créateur
leading specialist in recreation
Derman-Ostroh National Nature Park
UA
Oleksandr Kukshyn
 • Créateur
researcher
Kivertsi National Nature Park "Tsumans'ka Pushcha"
UA
Andriy Babytskiy
 • Créateur
Ph.D
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Oleksandra Oskyrko
 • Créateur
volunteer
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Petro Buzunko
 • Créateur
Originator
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
Liubov Ilminska
 • Créateur
Naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Viktor Skorobogatov
 • Créateur
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Liubomyr Derzhypilskyi
 • Créateur
head of the scientific department
Hutsulshchyna National Park
UA
Stella Fokshey
 • Créateur
Deputy Director for Research
Hutsulshchyna National Park
UA
Valentyna Timoshenkova
 • Créateur
researcher
Homilsha Woods National Nature Park
UA
Andriy Tupikov
 • Créateur
Ph.D
V. N. Karazin Kharkiv National University, Dvorichanskyi National Park
UA
Zhanna Storozhenko
 • Créateur
researcher
Khotyn National Nature Park
UA
Larysa Borovyk
 • Créateur
researcher
Luhansk Nature Reserve
UA
Igor Davydenko
 • Créateur
Ph.D
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Viktor Gasso
 • Créateur
Associate Professor, Leading Researcher
Oles Honchar Dnipro National University
UA
Sergii Yermolenko
 • Créateur
junior researcher
Oles Honchar Dnipro National University
UA
Vitalii Kavurka
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Maria Savchenko
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Maria Ghazali
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv
UA
Oleksandrs Panchuk
 • Créateur
researcher
Kyiv Zoo
UA
Ihor Dykyy
 • Créateur
assistant professor
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Viktor Yepishin
 • Créateur
researcher
Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv
Grigory Popov
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Nazar Smirnov
 • Créateur
Leading Researcher
Chernivtsi Regional Museum
UA
Inna Kotserzhynska
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleksii Korshunov
 • Créateur
researcher
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Iryna Syniavska
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Mikhail Son
 • Créateur
Senior Researcher
Institute of Marine Biology
UA
Nataliya Suriadna
 • Créateur
Head of the Department Professor (Associate)
Melitopol Institute of Ecology and Social Technologies of the University "Ukraine"
UA
Halyna Mykytynets
 • Créateur
researcher
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Mykola Skyrpan
 • Créateur
ornithologis
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
Inna Goch
 • Créateur
Senior Project Officer
WWF Ukraine
UA
Sergey Afanasyev
 • Créateur
Director, Head of ichthyology and ecology of river systems Department
Institute of Hydrobiology
UA
Natalia Atamas
 • Créateur
Research scientist, The Head of the Young Scientists Council
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Olena Lietytska
 • Créateur
researcher
Institute of Hydrobiology
UA
Olena Gupalo
 • Créateur
Ph.D
Institute of Hydrobiology
UA
Oleg Golub
 • Créateur
researcher
Institute of Hydrobiology
UA
Taras Pushkar
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Igor Balashov
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Varga
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Ihor Shydlovskyy
 • Créateur
Associate Professor of Zoology, Chief of Zoological Museum
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv
UA
Tetiana Alekseenko
 • Créateur
Ph.D
Kherson hydrobiologial station NAS of Ukraine
UA
Zhanna Dimova
 • Créateur
Ph.D
Kherson hydrobiologial station NAS of Ukraine
UA
Kateryna Orlova
 • Créateur
researcher
Lower Dnipro National Nature Park
UA
I. V. Shevchenko
 • Créateur
researcher
Lower Dnipro National Nature Park
UA
O. L. Andriyevska
 • Créateur
researcher
National Nature Park "Holosiivskyi"
UA
Oleksandr Tsvelykh
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Bohdan Andriishyn
 • Créateur
Ph.D
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Volodymyr Batochenko
 • Créateur
senior researcher
Northern Podillia National Nature Park
UA
Andriy Bachynskyi
 • Créateur
researcher
Northern Podillia National Nature Park
UA
Maryna Chaika
 • Créateur
researcher
Meotyda National Nature Park
UA
Zoia Bondarenko
 • Créateur
researcher
Homilsha Woods National Nature Park
UA
Yuriy Skrylnik
 • Créateur
researcher
Homilsha Woods National Nature Park
UA
Serhii Bushuiev
 • Créateur
researcher
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Kosniatntyn Balatskyi
 • Créateur
researcher
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Evgenia Prekrasna
 • Créateur
volunteer
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Stanislav Viter
 • Créateur
researcher
Homilsha Woods National Nature Park
UA
Sergii Gashchak
 • Créateur
Head of radioecological studies department
Chernobyl radiation and ecological biosphere reserve
UA
Oleksandr Voblenko
 • Créateur
naturalist
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Pavel Sheshurak
 • Créateur
naturalist
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Oksana Stankevych-Volosianchuk
 • Créateur
researcher
Uzhhorod National University
UA
Elena Godlevska
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Pavlo Panchenko
 • Créateur
researcher
Azov-Black Sea ornithological working group
UA
Mikhaylo Drebet
 • Créateur
researcher
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Maryna Shkvyria
 • Créateur
Chief Zoologist
Kyiv ZOO
UA
Yegor Yakovlev
 • Créateur
Senior Researcher
Kyiv ZOO
UA
Maksym Yakovlev
 • Créateur
researcher
Danube biospheral reserve of NAS of Ukraine
UA
Sergii Rebrov
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Vadym Martyniuk
 • Créateur
senior researcher
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Vitalii Kazannyk
 • Créateur
junior researcher
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Mikhail Banik
 • Créateur
researcher
V. N. Karazin Kharkiv National University, Dvorichanskyi National Park
UA
Alexander Chovan
 • Créateur
researcher
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Maksym Havryliuk
 • Créateur
researcher
Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University
UA
Andriy Bokotey
 • Créateur
researcher
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
Hanna Kuzyo
 • Créateur
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
Yuriy Kuzmenko
 • Créateur
leading engineer
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Mikhail Rusin
 • Créateur
researcher
Kyiv Zoo
UA
Alina Mishta
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Anatolii Statyva
 • Créateur
naturalist
Synivs’kyj professional agricultural lyceum
UA
Ivan Stefurak
 • Créateur
researcher
Hutsulshchyna National Park
UA
Hanna Nadtochii
 • Créateur
researcher
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
Nazar Nazarov
 • Créateur
researcher
Mezynskyi National Nature Park
UA
Svitlana Vynokurova
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Josef Chernichko
 • Créateur
senior researcher, doctor of biological sciences
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Olesia Fryz-Duzhak
 • Créateur
naturalist
Medvezhany Public School
UA
Tetiana Kuzmenko
 • Créateur
naturalist
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Galina Gouz
 • Créateur
senior researcher
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
Oleksandr Haidash
 • Créateur
senior researcher
NGO "Centr biobezpeky ta biozahystu"
UA
Ihor Abramiuk
 • Créateur
researcher
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
Yuriy Andriushchenko
 • Créateur
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Roman Rozhko
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Viktor Busel
 • Créateur
senior researcher
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Ihor Skilsky
 • Créateur
Ph.D
Chernivtsi Regional Museum
UA
Valentyn Rudenko
 • Créateur
researcher
Dzharylhak National Nature Park
UA
Antonina Rudenko
 • Créateur
Ph.D
Dzharylhak National Nature Park
UA
Yevgeniya Yanish
 • Créateur
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Oleh Skliar
 • Créateur
researcher
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Mykola Knysh
 • Créateur
researcher
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Zoia Berest
 • Créateur
Ph.D
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
Mykola Kliestov
 • Créateur
researcher
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
Lina Kobzar
 • Créateur
senior researcher
Polissia Nature Reserve
UA
Serhii Koniakin
 • Créateur
Institute for evolutionary ecology NAS of Ukraine
UA
Oleksandr Koshelev
 • Créateur
researcher
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Sergii Kozodavov
 • Créateur
junior researcher
Khortytsia National Reserve
UA
Sergii Lytvynenko
 • Créateur
researcher
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Borys Kedrov
 • Créateur
naturalist
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Inesa Marisova
 • Créateur
naturalist
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Angela Chaplyhina
 • Créateur
senior researcher
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Nadiia Savynska
 • Créateur
Ph.D
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Vitaly Grishchenko
 • Créateur
researcher
Kaniv Nature Reserve
UA
Eugenia Yablonovska-Grishchenko
 • Créateur
researcher
Kaniv Nature Reserve
UA
Diana Yuzyk
 • Créateur
researcher
Cheremosh National Nature Park
UA
Oleh Formaniuk
 • Créateur
researcher
Danube biospheral reserve of NAS of Ukraine
UA
N. V. Demskyi
 • Créateur
naturalist
Alexey Prokhorov
 • Créateur
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Yevhen Horbenko
 • Créateur
naturalist
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Ivan Lavrenchuk
 • Créateur
naturalist
none
UA
Habriel Hushtan
 • Créateur
researcher
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Kateryna Hushtan
 • Créateur
researcher
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Leonid Pokrytiuk
 • Créateur
naturalist
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
Tetiana Kovalenko
 • Créateur
researcher
Dzharylhak National Nature Park
UA
Maria Nitochko
 • Créateur
researcher
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
Anatolii Podobailo
 • Créateur
researcher
Pyriatyn National Nature Park
UA
Andriy Plyha
 • Créateur
Volunteer coordinator
WWF Ukraine
UA
Yuriy Yanish
 • Créateur
researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Andrii Khomenko
 • Créateur
Ph.D
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Oleksandr Kurakin
 • Créateur
junior researcher
Institute of Marine Biology
UA
Mykola Veselskyi
 • Créateur
director
Zhytomyr Regional Museum of Local Lore
UA
Oleksandr Vikyrchak
 • Créateur
researcher
Dniester Canyon National Nature Park
UA
O. L. Finogenov
 • Créateur
naturalist
Odessa Center of the Southern Research Institute of Marine Fisheries and oceanography
UA
Mykola Stepanok
 • Créateur
researcher
Lower Dniester National Nature Park
UA
Volodymyr Gubanov
 • Créateur
director
Lower Dniester National Nature Park
UA
Olena Dugina
 • Créateur
researcher
Hetman National Nature Park
UA
Serge Utevsky
 • Créateur
professor
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Ye. Yu. Kryshtal
 • Créateur
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
S. O. Silantiyev
 • Créateur
researcher
CCBS, University of Edinburgh
UA
Andriy Skvorchynskyi
 • Créateur
participant
"Holovatytsia"
UA
Olga Manuilova
 • Créateur
researcher
National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Volodymyr Timoshenkov
 • Créateur
senior researcher
Homilsha Woods National Nature Park
UA
Oleksii Khudyi
 • Créateur
docent
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
UA
Artur Choch
 • Créateur
researcher
Ukrainian enthomological society
UA
Serhiy Trotsenko
 • Créateur
researcher
Ukrainian enthomological society
UA
Anatolii Bilushenko
 • Créateur
head of the department of scientific and methodical work
Cherkasy city zoological park
UA
Tetiana Zherlitsyna
 • Créateur
staff member
Derman-Ostroh National Nature Park
UA
Yuriy Dubrovskyi
 • Créateur
senior researcher
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Hanna Honchar
 • Créateur
researcher
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Alla Kotenko
 • Créateur
chief researcher
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
S. S. Savchuk
 • Créateur
naturalist
Anna Rashevska
 • Créateur
assistant
Kryvyi Rih State Pedagogical University
UA
Ye. M. Talabishka
 • Créateur
researcher
National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Ostap Reshetylo
 • Créateur
researcher
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv
UA
Polina Redchuk
 • Créateur
naturalist
Ukrainian working group on cranes
UA
R. I. Barabash
 • Créateur
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
O. L. Ponomarenko
 • Créateur
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yu. M. Bondarchuk
 • Créateur
naturalist
none
UA
Serhii Sidorovskyi
 • Créateur
researcher
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Kateryna Nazaruk
 • Créateur
Associate Professor
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Valentyn Dolynskyi
 • Créateur
senior researcher
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
O. Dubovyk
 • Créateur
naturalist
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Nadiia Pavlova
 • Créateur
staff member
Derman-Ostroh National Nature Park
UA
O. V. Gurbyk
 • Créateur
naturalist
The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
UA
O. V. Didenko
 • Créateur
naturalist
The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
UA
O. B. Nazarov
 • Créateur
naturalist
The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
UA
I. J. Velykopolskyi
 • Créateur
naturalist
The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
UA
Myroslav Zayika
 • Créateur
docent
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Ihor Lazarev
 • Créateur
naturalist
Zoriana Seneta
 • Créateur
naturalist
National Forestry University of Ukraine
UA
Pavlo Mokrytskyi
 • Créateur
naturalist
none
UA
Oleh Moroshan
 • Créateur
naturalist
none
UA
Yuriy Popovych
 • Créateur
researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Serhiy Zhyla
 • Créateur
researcher
Polissia Nature Reserve
UA
Tetiana Shupova
 • Créateur
senior researcher
Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Volodymyr Medinets
 • Créateur
senior researcher
Odessa I. I. Mechnikov National University
UA
Oleh Pohribnyi
 • Créateur
researcher
Hutsulshchyna National Park
UA
Vadym Moroz
 • Créateur
director
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
V. M. Terletskyi
 • Créateur
naturalist
none
UA
A. O. Shevtsov
 • Créateur
naturalist
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Lidia Shypshyna
 • Créateur
Ph.D student
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
L. F. Matsap'yak
 • Créateur
naturalist
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
UA
Ivan Koliadzhyn
 • Créateur
senior researcher
Verkhovyna National Nature Park
UA
V. Bondar
 • Créateur
naturalist
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
I. Zagorodniy
 • Créateur
naturalist
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
V. P. Ilchuk
 • Créateur
naturalist
West-Ukrainian Ornithological Society
UA
M. I. Korobko
 • Créateur
naturalist
NGO "Zelenyi Svit"
UA
V. D. Naluzhnyi
 • Créateur
naturalist
NGO "Zelenyi Svit"
UA
Iryna Tymkiv
 • Créateur
naturalist
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Andriy Zatushevskyi
 • Créateur
naturalist
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Ihor Poliushkevych
 • Créateur
naturalist
Viktor Kuybida
 • Créateur
professor
Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda
UA
Maksym Bolotov
 • Créateur
researcher
Truth World Academy of Sciences "TWAS"
UA
Vitalii Nazarenko
 • Créateur
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
T. I. Matrukhan
 • Créateur
naturalist
NGO "South-Ukrainian ornithological society"
UA
Vasyl Pokynchereda
 • Créateur
director of scientific work
Carpathian Biosphere Reserve
UA
K. I. Pylypiuk
 • Créateur
naturalist
none
UA
A. V. Pavelko
 • Créateur
naturalist
NGO "Bureau of Environmental Investigations"
UA
Kostiantyn Redinov
 • Créateur
leading researcher
Ivory Coast of Sviatoslav National Nature Park
UA
Oleh Markautsan
 • Créateur
researcher
Ivory Coast of Sviatoslav National Nature Park
UA
O. G. Ivanov
 • Créateur
researcher
Ivory Coast of Sviatoslav National Nature Park
UA
Vladyslav Mirutenko
 • Créateur
docent
Uzhhorod National University
UA
Oleksandr Mateleshko
 • Créateur
docent
Uzhhorod National University
UA
V. O. Varych
 • Créateur
naturalist
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
A. M. Ziteniuk
 • Créateur
naturalist
National Forestry University of Ukraine
UA
Iryna Dovhaniuk
 • Créateur
researcher
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
G. O. Yevtushenko
 • Créateur
naturalist
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Yuriy Korh
 • Créateur
researcher
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Mykhailo Khymyn
 • Créateur
senior researcher
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Liubov Vovnianko
 • Créateur
Ph.D
Ivan Franko National University of Lviv
UA
A. S. Mykula
 • Créateur
naturalist
Nizhyn Agrotechnical College
UA
Olena Yavorska
 • Créateur
senior lecturer
Donetsk National University named after Vasyl Stus
UA
Bohdan Godovanets
 • Créateur
senior researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Semen Volovnyk
 • Créateur
researcher
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Yaroslav Dovganych
 • Créateur
head of the laboratory
Carpathian Biosphere Reserve
UA
O. Ye. Komarovskyi
 • Créateur
birdwatcher
none
UA
Volodymyr Kucherenko
 • Créateur
naturalist
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Yevhen Liashenko
 • Créateur
senior researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Pavlo Tkachenko
 • Créateur
researcher
Black Sea Biosphere Reserve
UA
Zoia Seliunina
 • Créateur
senior researcher
Black Sea Biosphere Reserve
UA
Anna Marhevka
 • Créateur
researcher
Poznan Zoo
PL
G. L. Honcharov
 • Créateur
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yuriy Moskalenko
 • Créateur
researcher
Black Sea Biosphere Reserve
UA
Serhiy Pliushch
 • Créateur
leading engineer
Black Sea Biosphere Reserve
UA
V. O. Novak
 • Créateur
naturalist
none
UA
V. V. Novak
 • Créateur
naturalist
none
UA
B. S. Gulak
 • Créateur
researcher
Odessa Center of the Southern Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography
UA
O. K. Chashchyn
 • Créateur
researcher
Odessa Center of the Southern Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography
UA
Iryna Truskavetska
 • Créateur
docent
Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda
UA
Serhii Suchkov
 • Créateur
researcher
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Liudmyla Bakhtiarova
 • Créateur
head of the department of ecological and educational work
Black Sea Biosphere Reserve
UA
G. V. Gerasymchuk
 • Créateur
environmental engineer
Kivertsi National Nature Park "Tsumans'ka Pushcha"
UA
Olga Holovko
 • Créateur
junior researcher
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Yuliia Krajnyk
 • Créateur
researcher
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Volodymyr Kletionkin
 • Créateur
Head of the Department of Science, Monitoring and Environmental Education
Dvorichanskyi National Park
UA
V. Yu. Ozorovych
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
V. Yu. Stefaniuk
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
I. I. Kas'yanchuk
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
M. V. Vyksiuk
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
S. S. Slobodian
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
O. I. Kuseliuk
 • Créateur
staff member
Carpathian National Nature Park
UA
Yevhen Karolinskyi
 • Créateur
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
A. Grygorchuk
 • Créateur
researcher
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Oleksandr Kus'nezh
 • Créateur
assistant
Ivan Franko National University of Lviv
UA
S. P. Husak
 • Créateur
naturalist
WWF Ukraine
UA
Tomash Postava
 • Créateur
researcher
Krakiv Institute of Systematics and Evolution of Animals
PL
Denis Vishnevskiy
 • Créateur
head of the scientific department
Chernobyl radiation and ecological biosphere reserve
UA
Yevhen Vorobjov
 • Créateur
researcher
Chernobyl radiation and ecological biosphere reserve
UA
Yevgen Vorona
 • Créateur
naturalist
Vinnytsia Regional Ecological Association "Green World of Podillya"
UA
T. P. Hetman
 • Créateur
researcher
Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
A. O. Gudim
 • Créateur
leading researcher
Oleshky Sands National Nature Park
UA
Oleksandr Gulay
 • Créateur
docent
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
UA
Vitalii Gulay
 • Créateur
Ph.D
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
UA
Yu. M. Geriak
 • Créateur
naturalist
none
UA
S. O. Dem'yanenko
 • Créateur
naturalist
Maryna Kyrychenko-Babko
 • Créateur
researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Rostyslav Yurechko
 • Créateur
researcher
Northern Podillia National Nature Park
UA
Sergiy Novitskiy
 • Créateur
Naturalist
Roman Novitskiy
 • Créateur
researcher
Dnipro State Agrarian and Economic University
UA
Ye. G. Roman
 • Créateur
naturalist
Oleshky Sands National Nature Park
UA
Artem Hoshchitskyy
 • Créateur
naturalist
Tustan State Historical and Cultural Reserve
UA
P. V. Andronenko
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
I. V. Slyzhuk
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
V. D. Reykalo
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
S. P. Rubaniak
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
A. M. Dobrodiychuk
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
M. D. Reykalo
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
L. I. Trufyn
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
I. V. Makoviy
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
A. V. Yuzyk
 • Créateur
staff member
Cheremosh National Nature Park
UA
S. P. Prokopenko
 • Créateur
naturalist
V.I. Vernadsky Taurida National University
UA
T. A. Zherebtsova
 • Créateur
naturalist
V.I. Vernadsky Taurida National University
UA
D. Yu. Zherebtsov
 • Créateur
naturalist
V.I. Vernadsky Taurida National University
UA
Oleksii Marushchak
 • Programmeur
 • Créateur
junior researcher
I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Ukrainian Nature Conservation Group
UA

Couverture géographique

The data was provided for entire territory of Ukraine

Enveloppe géographique Sud Ouest [44,151, 22,28], Nord Est [52,376, 40,122]

Couverture taxonomique

The dataset contains points of registration of animals' species listed in Red book of Ukraine.

Kingdom Animalia

Couverture temporelle

Date de début / Date de fin 1916-01-01 / 2019-01-01

Données sur le projet

Dataset has been organized with the support of Project nlbif2018.2019.004 funded by NLBIF to The Habitat Foundation "Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF" https://www.nlbif.nl/mobilization-of-biodiversity-data-from-ukraine-to-gbif/

Titre Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF
Identifiant nlbif2018.2019.004

Les personnes impliquées dans le projet:

Svetlana Miteva
 • Personne De Contact
Mikhail Rusin
 • Personne De Contact

Méthodes d'échantillonnage

Data were collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Olexii Marushchak.

Etendue de l'étude Occurrence data were obtained from 345 researchers, represented 108 research organizations and initiatives of citizen science from all over Ukraine, and published in a series of works specially prepared by I. I. Schmalhausen Institute of Zoology: 1)Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 1. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 438 p. 2)Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 2. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 450 p. 3)Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna (Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 7, T. 3). - Kyiv, 2019. - 416 p.
Contrôle qualité Authors of aech particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleksii Marushchak.

Description des étapes de la méthode:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors
 2. Data aggregation and preparation for publishing as paper book
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard

Citations bibliographiques

 1. Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 1. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 438 p.
 2. Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna / Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 6, Т. 2. – Kyiv, I. I. Schmalhausen institute of zoology NAS of Ukraine, 2018. – 450 p.
 3. Materials for the 4th edition of the Red Book of Ukraine. Fauna (Series: «Conservation Biology in Ukraine». – Vol. 7, T. 3). - Kyiv, 2019. - 416 p.

Métadonnées additionnelles

Identifiants alternatifs 2b00ca94-c839-4a28-8c58-1412523958f1
https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=3_rbu_volumes