Observations of wetland birds in the western regions of Ukraine

Occurrence
Latest version published by West-Ukrainian Ornithological Society on Dec 9, 2022 West-Ukrainian Ornithological Society
Publication date:
9 December 2022
License:
CC-BY 4.0

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 10,470 records in English (485 KB) - Update frequency: unknown
Metadata as an EML file download in English (69 KB)
Metadata as an RTF file download in English (0 bytes)

Description

The dataset contains the results of year-round records or individual observations of 127 species of waterfowl in the territory of western Ukraine, namely Zakarpattia, Lviv, Volyn, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnytskyi, Rivne, Chernivtsi administrative regions. 35% (3701 records) of all observations are located in Volyn and Rivne regions, the territories of which are situated within the boundaries of the Polissia lowland and the Volyn highlands and which are characterized by a dense network of natural lakes, swamps and waterlogged floodplains of rivers. The rest of the observations were carried out in very diverse physical and geographical zones: Male Polissia, Podillia Highlands, Carpathian Mountains, the mountain system of the Ukrainian Carpathians, the Transcarpathian Lowlands and others. All of them are characterized by a dense river network and a large number of artificial water bodies, such as fish breeding ponds and reservoirs.

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 10,470 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Bokotey A, Dziubenko N, Strus I, Drohvalenko M, Bashta A V, Khymyn M V, Dorydor F A, Shydlovskyi I V, Horban I M, Hlamazda A P, Novak V O, Kohut (Kuchynska) I V, Kyiko A O, Ditchuk O R, Chornenka O B, Sokolov N Y, Hrynchyshyn T Y, Stashchuk A L, Dem’ianyshyn A, Bereza S P, Pohranychnyi V O, Shtondin A P, Yoltukhivskyi A, Shubych B S, Srebrodolska Y B, Pauk A A, Shybeniuk V O, Rudiuk S, Tsviliuk P V, Andrunevchyn Y I, Antoniuk I M, Hodovanets B Y, Bundziak P V, Skilskyi I V, Fedorcha D S, Buchko V V, Hryshchenko V M, Boiko H V, Babii M, Bondar V, Birun M P, Balaniuk V D, Boiko V V, Bilous O, Bodnar M, Riepina T V, Borovets Y Y, Chalovskyi O R, Borovets S Y, Chenheri Y Y, Dubovyi D, Danko S, Pokinska D, Drozd D M, Danishevskyi A L, Davydovych D I, Demchyshyn I Y, Davydovych L I, Strashniuk D, Danylyn I, Havryliuk M, Dziubuk V, Salyha Y T, Demchyshyn V V, Fedashko A I, Falchuk O, Fedchyshyn T Y, Fediushko H D, Fedoshchuk P V, Fits R Y, Yelistratov F, Hlibka I V, Skvortsov S V, Lysachuk T I, Shkaran V I, Novak V O, Hura P, Navrotskyi R Y, Zhdiarek P, Zelenchuk A, Zyniuk I F, Huzii A I, Honchar H M, Holushko P S, Horban A M, Hulai V I, Huzii A I, Hladunko I Y, Hul I R, Hordii S K, Hrytsak V M, Holinka P I, Ovcharov I B, Panasiuk I I, Bukhval I I, Pidopryhora L M, Pokrytiuk L L, Mateichyk V I, Savchuk O V, Skvortsov S V, Makhlai Y, Tkachuk R, Kulikov V, Avdieiev I O, Shkolnyi I S, Kniaziev O B, Kaminetskyi L Y, Krutii I Y, Shemchuk V, Kshyk Y R, Virutskyi S, Dykyi I V, Ivaniuk M V, Khashchivskyi M M, Katruk M, Khomych F Y, Kharchuk N H, Khaichevskyi M I, Kardash I, Kazmiruk P, Kimakovych V Y, Kocherezhko A I, Korolchuk Y M, Kochmar H O, Kravets S, Kozlovskyi R S, Kupyra I F, Shubych B S, Khymyn I V, Kotkin A V, Kovaliuk V, Kyseliuk O I, Kyryiak I I, Novak L M, Liushuk B O, Lashch L O, Lahotskyi V M, Liesnik V V, Lazurak M S, Liushuk B O, Luhovoi O Y, Ferents A A, Lukashuk B, Pryimak I, Lytvyn M, Losynets V M, Shuliuk M M, Holiantus M V, Popchuk M, Barenblat M O, Senyk M, Savchuk O V, Savchuk O V, Hryhorenko S, Chukhrai V, Maikhruk M I, Rahulina M Y, Zakharuk M, Yarovyi M, Vysochanskyi V V, Melnyk V S, Hrakovskyi V P, Tuteiko V V, Melnyk V I, Kondryshyn N, Melnyk M, Saraieva N S, Oksentiuk A D, Melnyk V V, Nosulis S, Nikitin D, Niderman Y T, Bordiuk O, Pekarskyi O M, Okseniuk V P, Polishchuk O I, Ostrovska V A, Osiiskyi I V, Bondar O I, Polishchuk I A, Panasiuk A, Pasichnyk A O, Sukhorukova S V, Svideniuk V, Durda O, Yakovliev S, Pikul V H, Popovych M M, Paliichuk V Y, Tsapulych O T, Priiatkina N V, Pavshuk O M, Yuhas P L, Panasiuk P, Yuzkov V, Yukhymchuk I M, Yurchyk O M, Prach A S, Potish L A, Potapenko N O, Potapenko V S, Romanchak N V, Rubel O, Romaniuk A Y, Rusnak K V, Korzhan S M, Shylin S I, Salyha Y T, Samborskyi A, Samoilyk L Y, Sadovyi I M, Fedoryshyna S A, Loparov S A, Shevchuk B, Shavarskyi O, Skydaniuk V D, Soloviov B O, Shestaliuk P, Shulha T M, Shemchuk V, Shtyrkalo Y Y, Savytskyi I, Shulim I V, Sushchyk P M, Sulik A, Sukhan S H, Stepuk S V, Syliuk T, Symitska T M, Yatsuliak T, Voitiuk A S, Verheles Y I, Semenchuk Y V, Shcherba Y Y, Ostapiuk Y V, Korkh Y O, Trainych P, Tatarynov K A, Tomashevskyi H, Talposh V S, Tashchuk N I, Trush V, Tverdyi Y, Tsapulych O T, Riabcheniuk V I, Todoriuk V D, Skarbarchuk V, Khlibkevych V V, Yavirskyi V (2022): Observations of wetland birds in the western regions of Ukraine. v1.6. West-Ukrainian Ornithological Society. Dataset/Occurrence. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=ornithologicalobservations1&v=1.6

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is West-Ukrainian Ornithological Society. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 213766d2-401a-41df-870a-ec365abb76af.  West-Ukrainian Ornithological Society publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Participant Node Managers Committee.

Keywords

Occurrence; western Ukraine; Aves; birds; water bodies; waterfowl; fauna; biodiversity; ornithofauna; lakes; swamps; rivers; reservoirs; animals; avifauna; Observation

Contacts

Andriy Bokotey
 • Originator
Professor
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv
Lviv
UA
Natalie Dziubenko
 • Metadata Provider
 • Originator
 • Point Of Contact
Head of Museology Department
State Museum of Natural History
Lviv
UA
Iurii Strus
 • Originator
researcher
Nature Reserve “Roztochia”
Lviv
Lviv
UA
Mykola Drohvalenko
 • Originator
PhD student
V. N. Karazin Kharkiv National University
Kharkiv
UA
A.-T. V. Bashta
 • Originator
UA
M. V. Khymyn
 • Originator
UA
F. A. Dorydor
 • Originator
UA
I. V. Shydlovskyi
 • Originator
UA
I. M. Horban
 • Originator
UA
A. P. Hlamazda
 • Originator
UA
V. O. Novak
 • Originator
UA
I. V. Kohut (Kuchynska)
 • Originator
UA
A. O. Kyiko
 • Originator
UA
O. R. Ditchuk
 • Originator
UA
O. B. Chornenka
 • Originator
UA
N. Yu. Sokolov
 • Originator
UA
T. Yu. Hrynchyshyn
 • Originator
UA
A. L. Stashchuk
 • Originator
UA
A. Dem’ianyshyn
 • Originator
UA
S. P. Bereza
 • Originator
UA
V. O. Pohranychnyi
 • Originator
UA
A. P. Shtondin
 • Originator
UA
A. Yoltukhivskyi
 • Originator
UA
B. S. Shubych
 • Originator
UA
Ye. B. Srebrodolska
 • Originator
UA
A. A. Pauk
 • Originator
UA
V. O. Shybeniuk
 • Originator
UA
S. Rudiuk
 • Originator
UA
P. V. Tsviliuk
 • Originator
UA
Yu. I. Andrunevchyn
 • Originator
UA
Iu. M. Antoniuk
 • Originator
UA
B. Y. Hodovanets
 • Originator
UA
P. V. Bundziak
 • Originator
UA
I. V. Skilskyi
 • Originator
UA
D. S. Fedorcha
 • Originator
UA
V. V. Buchko
 • Originator
UA
V. M. Hryshchenko
 • Originator
UA
H. V. Boiko
 • Originator
UA
M. Babii
 • Originator
UA
V. Bondar
 • Originator
UA
M. P. Birun
 • Originator
UA
V. D. Balaniuk
 • Originator
UA
V. V. Boiko
 • Originator
UA
O. Bilous
 • Originator
UA
M. Bodnar
 • Originator
UA
T. V. Riepina
 • Originator
UA
Ye. Ya. Borovets
 • Originator
UA
O. R. Chalovskyi
 • Originator
UA
S. Ya. Borovets
 • Originator
UA
Y. Y. Chenheri
 • Originator
UA
D. Dubovyi
 • Originator
UA
Sh. Danko
 • Originator
UA
D. Pokinska
 • Originator
UA
D. M. Drozd
 • Originator
UA
A. L. Danishevskyi
 • Originator
UA
D. I. Davydovych
 • Originator
UA
Ia. Ya. Demchyshyn
 • Originator
UA
L. I. Davydovych
 • Originator
UA
D. Strashniuk
 • Originator
UA
I. Danylyn
 • Originator
UA
M. Havryliuk
 • Originator
UA
V. Dziubuk
 • Originator
UA
Yu. T. Salyha
 • Originator
UA
V. V. Demchyshyn
 • Originator
A. I. Fedashko
 • Originator
UA
O. Falchuk
 • Originator
UA
T. Ye. Fedchyshyn
 • Originator
UA
H. D. Fediushko
 • Originator
UA
P. V. Fedoshchuk
 • Originator
UA
R. Yu. Fits
 • Originator
UA
F. Yelistratov
 • Originator
UA
I. V. Hlibka
 • Originator
UA
S. V. Skvortsov
 • Originator
UA
T. I. Lysachuk
 • Originator
UA
V. I. Shkaran
 • Originator
UA
Vit. O. Novak
 • Originator
UA
P. Hura
 • Originator
UA
R. Yu. Navrotskyi
 • Originator
UA
P. Zhdiarek
 • Originator
UA
A. Zelenchuk
 • Originator
UA
I. F. Zyniuk
 • Originator
UA
A. I. Huzii
 • Originator
UA
H. M. Honchar
 • Originator
UA
P. S. Holushko
 • Originator
UA
A. M. Horban
 • Originator
UA
V. I. Hulai
 • Originator
UA
I. Y. Hladunko
 • Originator
UA
I. R. Hul
 • Originator
UA
S. K. Hordii
 • Originator
UA
V. M. Hrytsak
 • Originator
UA
P. I. Holinka
 • Originator
UA
I. B. Ovcharov
 • Originator
UA
I. I. Panasiuk
 • Originator
UA
I. I. Bukhval
 • Originator
UA
L. M. Pidopryhora
 • Originator
UA
L. L. Pokrytiuk
 • Originator
UA
V. I. Mateichyk
 • Originator
UA
O. V. Savchuk
 • Originator
UA
Yu. Makhlai
 • Originator
UA
R. Tkachuk
 • Originator
UA
V. Kulikov
 • Originator
UA
I. O. Avdieiev
 • Originator
UA
I. S. Shkolnyi
 • Originator
UA
O. B. Kniaziev
 • Originator
UA
L. Yu. Kaminetskyi
 • Originator
UA
I. Ya. Krutii
 • Originator
UA
V. Shemchuk
 • Originator
UA
Ya. R. Kshyk
 • Originator
UA
S. Virutskyi
 • Originator
UA
I. V. Dykyi
 • Originator
UA
M. V. Ivaniuk
 • Originator
UA
M. M. Khashchivskyi
 • Originator
UA
M. Katruk
 • Originator
UA
F. Yu. Khomych
 • Originator
UA
N. H. Kharchuk
 • Originator
UA
M. I. Khaichevskyi
 • Originator
UA
Ia. Kardash
 • Originator
UA
P. Kazmiruk
 • Originator
UA
V. Ye. Kimakovych
 • Originator
UA
A. I. Kocherezhko
 • Originator
UA
Yu. M. Korolchuk
 • Originator
UA
H. O. Kochmar
 • Originator
UA
S. Kravets
 • Originator
UA
R. S. Kozlovskyi
 • Originator
UA
I. F. Kupyra
 • Originator
UA
I. V. Khymyn
 • Originator
A. V. Kotkin
 • Originator
UA
V. Kovaliuk
 • Originator
UA
O. I. Kyseliuk
 • Originator
UA
I. I. Kyryiak
 • Originator
UA
L. M. Novak
 • Originator
UA
B. O. Liushuk
 • Originator
UA
L. O. Lashch
 • Originator
UA
V. M. Lahotskyi
 • Originator
UA
V. V. Liesnik
 • Originator
UA
M. S. Lazurak
 • Originator
UA
O. Ye. Luhovoi
 • Originator
UA
A. A. Ferents
 • Originator
UA
B. Lukashuk
 • Originator
UA
I. Pryimak
 • Originator
UA
M. Lytvyn
 • Originator
UA
V. M. Losynets
 • Originator
UA
M. M. Shuliuk
 • Originator
UA
M. V. Holiantus
 • Originator
UA
M. Popchuk
 • Originator
UA
M. O. Barenblat
 • Originator
UA
M. Senyk
 • Originator
UA
S. Hryhorenko
 • Originator
UA
V. Chukhrai
 • Originator
UA
M. I. Maikhruk
 • Originator
UA
M. Ye. Rahulina
 • Originator
UA
M. Zakharuk
 • Originator
UA
M. Yarovyi
 • Originator
UA
V. V. Vysochanskyi
 • Originator
UA
V. S. Melnyk
 • Originator
UA
V. P. Hrakovskyi
 • Originator
UA
V. V. Tuteiko
 • Originator
UA
V. I. Melnyk
 • Originator
UA
N. Kondryshyn
 • Originator
UA
M. Melnyk
 • Originator
UA
N. S. Saraieva
 • Originator
UA
A. D. Oksentiuk
 • Originator
UA
V. V. Melnyk
 • Originator
UA
S. Nosulis
 • Originator
UA
D. Nikitin
 • Originator
UA
Yu. T. Niderman
 • Originator
UA
O. Bordiuk
 • Originator
UA
O. M. Pekarskyi
 • Originator
UA
V. P. Okseniuk
 • Originator
UA
O. I. Polishchuk
 • Originator
UA
V. A. Ostrovska
 • Originator
UA
I. V. Osiiskyi
 • Originator
UA
O. I. Bondar
 • Originator
UA
I. A. Polishchuk
 • Originator
UA
A. Panasiuk
 • Originator
UA
A. O. Pasichnyk
 • Originator
UA
S. V. Sukhorukova
 • Originator
UA
V. Svideniuk
 • Originator
UA
O. Durda
 • Originator
UA
S. Yakovliev
 • Originator
UA
V. H. Pikul
 • Originator
UA
M. M. Popovych
 • Originator
UA
V. Ya. Paliichuk
 • Originator
UA
O. T. Tsapulych
 • Originator
UA
N. V. Priiatkina
 • Originator
UA
O. M. Pavshuk
 • Originator
UA
P. L. Yuhas
 • Originator
UA
P. Panasiuk
 • Originator
UA
V. Yuzkov
 • Originator
UA
I. M. Yukhymchuk
 • Originator
UA
O. M. Yurchyk
 • Originator
UA
A. S. Prach
 • Originator
UA
L. A. Potish
 • Originator
UA
N. O. Potapenko
 • Originator
UA
V. S. Potapenko
 • Originator
UA
N. V. Romanchak
 • Originator
UA
O. Rubel
 • Originator
UA
A. Ye. Romaniuk
 • Originator
UA
K. V. Rusnak
 • Originator
UA
S. M. Korzhan
 • Originator
UA
S. I. Shylin
 • Originator
UA
A. Samborskyi
 • Originator
UA
L. Ya. Samoilyk
 • Originator
UA
I. M. Sadovyi
 • Originator
UA
S. A. Fedoryshyna
 • Originator
UA
S. A. Loparov
 • Originator
UA
B. Shevchuk
 • Originator
UA
O. Shavarskyi
 • Originator
UA
V. D. Skydaniuk
 • Originator
UA
B. O. Soloviov
 • Originator
UA
P. Shestaliuk
 • Originator
UA
T. M. Shulha
 • Originator
UA
Ya. Ye. Shtyrkalo
 • Originator
UA
I. Savytskyi
 • Originator
UA
I. V. Shulim
 • Originator
UA
P. M. Sushchyk
 • Originator
UA
A. Sulik
 • Originator
UA
S. H. Sukhan
 • Originator
UA
S. V. Stepuk
 • Originator
UA
T. Syliuk
 • Originator
UA
T. M. Symitska
 • Originator
UA
T. Yatsuliak
 • Originator
UA
A. S. Voitiuk
 • Originator
UA
Yu. I. Verheles
 • Originator
UA
Yu. V. Semenchuk
 • Originator
UA
Ye. Ye. Shcherba
 • Originator
UA
Yu. V. Ostapiuk
 • Originator
UA
Yu. O. Korkh
 • Originator
UA
P. Trainych
 • Originator
UA
K. A. Tatarynov
 • Originator
UA
H. Tomashevskyi
 • Originator
UA
V. S. Talposh
 • Originator
UA
N. I. Tashchuk
 • Originator
UA
V. Trush
 • Originator
UA
Yu. Tverdyi
 • Originator
UA
V. I. Riabcheniuk
 • Originator
UA
V. D. Todoriuk
 • Originator
UA
V. Skarbarchuk
 • Originator
UA
V. V. Khlibkevych
 • Originator
UA
V. Yavirskyi
 • Originator
UA
Oleksii Marushchak
 • Programmer
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
+380964882670

Geographic Coverage

The dataset consists of records from western region of Ukraine: Zakarpattia, Lviv, Volyn, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnytskyi, Rivne, Chernivtsi administrative regions.

Bounding Coordinates South West [47.68, 22.104], North East [52.51, 27.894]

Taxonomic Coverage

The dataset consists of records of waterfowl (Aves) only.

Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Class Aves
Order Pelecaniformes, Anseriformes, Ciconiiformes, Gaviiformes, Suliformes, Accipitriformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Phoenicopteriformes

Temporal Coverage

Formation Period 1964/2015

Project Data

With the help of the project two more publishers from Ukraine were registered. This means that despite rocket attacks, close to the front line, lack of light... Lviv, Kharkiv, Odesa and Melitopol continue to work on publication of scientific archives of the West-Ukrainian Ornithological Society and Azov-Black Sea Ornithological Working Group. Both organizations registered with GBIF and our operators have already handed over the first sets data for publication. And this means that more than 10,000 verified records of bird registrations will appear with open access.

Title «Відкрита наука: співпраця орнітологів Львова і Мелітополя для збереження наукової спадщини»
Funding The project is supported by ЗMIN Foundation.
Study Area Description The project covers the entire territory of Ukraine.

The personnel involved in the project:

Andriy Bokotey
 • Point Of Contact

Sampling Methods

The vast majority of the material was collected during bird surveys along the shoreline of various reservoirs of both natural and anthropogenic origin. The methods of accounting were chosen depending on the season and weather conditions, the predominant methods were route accounting without fixing the width of the lane and point accounting, in some cases, for rare species, random encounters could be recorded. The coordinates of each meeting were recorded, but not in all cases. In those cases missing the coordinates, the location was estimated based on the description, provided for each single record. In some cases the recorded bird was assigned to a certain reservoir or to the accounting section of the reservoir and the coordinates of the center of the reservoir or accounting section were determined. The information provided in the database is not exhaustive. Observations were carried out with the help of optical devices of different multiplicity.

Study Extent The dataset represents the results of waterfowl registrations within the territory of western Ukraine for the period starting from 1964 to 2015. The main aim of this dataset is to save the valuable scientific information about birds and make it available for the world's scientific community. This will prevent this data from possible complete destruction and loss in term of war, started by Russian Federation against Ukraine.
Quality Control The authors of the dataset are fully responsible for the quality of the published data.

Method step description:

 1. Conducting of a field survey within the previousely chosen plot/wetland/land area according to the standard method.
 2. Counting of the birds with simultaneous identification of species.
 3. Recording of the additional information about the observation made.
 4. Georeferencing.
 5. Organizing of the dataset according to the DarwinCore standards.

Additional Metadata

Alternative Identifiers 213766d2-401a-41df-870a-ec365abb76af
https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=ornithologicalobservations1