Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine

オカレンス(観察データと標本)
最新バージョン Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) により出版 9月 25, 2022 Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
公開日:
2022年9月25日
ライセンス:
CC-BY 4.0

DwC-A形式のリソース データまたは EML / RTF 形式のリソース メタデータの最新バージョンをダウンロード:

DwC ファイルとしてのデータ ダウンロード 12,473 レコード Ukrainian で (494 KB) - 更新頻度: unknown
EML ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (67 KB)
RTF ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (47 KB)

説明

The dataset consists of records of protected animal, plant and fungi species published in "Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p."

データ レコード

この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、12,473 レコードが含まれています。

この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。

バージョン

次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。

引用方法

研究者はこの研究内容を以下のように引用する必要があります。:

Marushchak O, Vasyliuk O, Kuzemko A, Sadogurska S, Gol'din P, Kavurka V, Kutsokon Y, Nekrasova O, Prylutskyi O, Rusin M, Abramiuk I, Aleinikova K, Aleksenko T, Andriushchenko Y, Antonovskyi O, Babiichuk O, Balatskyi K, Barabokha N, Baranets M, Bashta A, Berest Z, Bielashkov I, Bielska O, Bobryk I, Bronskov O, Bronskova O, Bubela O, Buhai L, Bumar H, Bundziak P, Busel V, Bushuiev S, Buzevych O, Buzunko P, Chaplyhina A, Cherevatenko A, Chernychko R, Daineko P, Danko H, Davydenko I, Davydov D, Davydova A, Demskyi N, Derzhypilskyi L, Deviatko T, Diadicheva O, Diadychko V, Diakov V, Diakova O, Didenko O, Dmytroniak L, Dolynnyi V, Dovbush V, Dovhaniuk I, Drach Y, Drebet M, Duhina O, Dumenko V, Dzerkal V, Fedun O, Formaniuk O, Fryz-Duzhak O, Godlevska L, Gouz G, Haidash O, Havrylenko V, Havryliuk M, Havrys H, Holovko V, Horbenko Y, Horielova T, Horlov P, Hrandova M, Hrebenshchykov V, Hryb O, Hrynchyshyn T, Hryniuk P, Hubar L, Hubryk O, Hupalo O, Hushtan H, Hushtan K, Ilichok O, Ilminska L, Kavurka V, Kazannyk V, Kedrov B, Khomenko S, Kiian T, Kliestov M, Knysh M, Kobzar L, Koniakin S, Koroliesova D, Koshelev A, Kosheliev O, Kosheliev V, Kotserzhynska I, Kotserzhynskyi S, Kovalenko T, Kovtoniuk A, Kozlov M, Kozodavov S, Krasnova O, Kulyk M, Kuzhel V, Kuzhel K, Kvach Y, Kyiak S, Lietytska O, Lytvynenko S, Mamchur T, Mamchur Z, Mamchur A, Markivska L, Martyniuk V, Martynov V, Merzlikin I, Mezinov O, Moisiienko I, Morhun H, Mykytynets H, Mylenko N, Nadtochii H, Nadtochii A, Nazarov N, Novak V, Nitochko M, Novak V, Novikov A, Oliinyk Y, Olshanskyi I, Orlova-Hudim K, Osadchuk P, Panchenko P, Panchuk O, Parkhomenko N, Pasichnyk S, Ploshchanskyi P, Podobailo A, Podpriatov O, Podpriatova O, Pohribnyi O, Polishchuk I, Popenko V, Prychepa M, Pysmennyi K, Rabchevskyi N, Rabchevskyi R, Rakhmatillaieva M, Rakov Y, Roman A, Rudenko A, Rudenko V, Savostian V, Shcherbatiuk M, Sheshurak P, Shevchenko I, Shol H, Shtohryn M, Shtohun A, Shynder O, Sidorovskyi S, Simon A, Siokhin V, Sirenko V, Skliar O, Skubak Y, Smirnov N, Son M, Spinova Y, Stankevych-Volosianchuk O, Starovoitova T, Storozhenko Z, Strokyna O, Suriadna N, Sydorenko A, Sytnyk T, Tkachenko V, Tkachenko F, Tomych M, Trotner V, Vietrov V, Viter S, Voblenko A, Vorobei P, Yanish Y, Yanish Y, Yarova T, Yarovyi S, Yevtushenko H, Yurechko R, Yuzyk D, Zhyla S, Zimin O, Zubatov Y (2021): Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. v1.4. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=records_of_protected_animal_plant_and_fungi_species_in_ukraine&v=1.4

権利

研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:

パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF登録

このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 08afaadf-34ba-4aeb-be23-027da1e38676が割り当てられています。   Participant Node Managers Committee によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているUkrainian Nature Conservation Group (NGO) が、このリソースをパブリッシュしました。

キーワード

Occurrence; Occurrence

連絡先

Olexii Vasyliuk
 • 最初のデータ採集者
 • 連絡先
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Kyiv
UA
Anna Kuzemko
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Sofia Sadogurska
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Pavlo Gol'din
 • 最初のデータ採集者
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Vitaliy Kavurka
 • 最初のデータ採集者
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Yulia Kutsokon
 • 最初のデータ採集者
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oksana Nekrasova
 • 最初のデータ採集者
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oleh Prylutskyi
 • メタデータ提供者
 • Custodiansteward(保管者)
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Mikhail Rusin
 • 最初のデータ採集者
Kyiv Zoo
UA
I.I. Abramiuk
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
Krystyna Aleinikova
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
T.L. Aleksenko
 • 最初のデータ採集者
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Yu.O. Andriushchenko
 • 最初のデータ採集者
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oleksandr Antonovskyi
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Oksana Babiichuk
 • 最初のデータ採集者
DNZ "Novovolynskyi CPTO"
UA
Kosniatntyn Balatskyi
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Nataliia Barabokha
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Mykola Baranets
 • 最初のデータ採集者
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
A.-T.V. Bashta
 • 最初のデータ採集者
Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine
UA
Zoya Berest
 • 最初のデータ採集者
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
I.D. Bielashkov
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Olha Bielska
 • 最初のデータ採集者
Polissia Nature Reserve
UA
Iryna Bobryk
 • 最初のデータ採集者
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
O.I. Bronskov
 • 最初のデータ採集者
Meotyda National Nature Park
UA
Olena Bronskova
 • 最初のデータ採集者
Meotyda National Nature Park
UA
Oleksandr Bubela
 • 最初のデータ採集者
UA
Lesia Buhai
 • 最初のデータ採集者
"Yelanetskyi Steppe" Natural Reserve
UA
Halyna Bumar
 • 最初のデータ採集者
Polissia Nature Reserve
UA
P.V. Bundziak
 • 最初のデータ採集者
A. Krushelnytsyi Horodenkivska gymnasium
UA
V.O. Busel
 • 最初のデータ採集者
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Serhii Bushuiev
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
O.A. Buzevych
 • 最初のデータ採集者
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
Petro Buzunko
 • 最初のデータ採集者
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
A.B. Chaplyhina
 • 最初のデータ採集者
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Alona Cherevatenko
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
R.M. Chernychko
 • 最初のデータ採集者
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Polina Daineko
 • 最初のデータ採集者
Kherson State University
UA
Hanna Danko
 • 最初のデータ採集者
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
I.V. Davydenko
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Denys Davydov
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Anastasiia Davydova
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
N.V. Demskyi
 • 最初のデータ採集者
UA
L.M. Derzhypilskyi
 • 最初のデータ採集者
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
T.M. Deviatko
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
O.A. Diadicheva
 • 最初のデータ採集者
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
V.H. Diadychko
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Viktor Diakov
 • 最初のデータ採集者
"Svyati Hory" National Nature Park
UA
Olha Diakova
 • 最初のデータ採集者
"Svyati Hory" National Nature Park
UA
O.V. Didenko
 • 最初のデータ採集者
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
Lesia Dmytroniak
 • 最初のデータ採集者
Cheremosh National Nature Park
UA
V.I. Dolynnyi
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Vasyl Dovbush
 • 最初のデータ採集者
UA
I.Ya. Dovhaniuk
 • 最初のデータ採集者
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Yu. Drach
 • 最初のデータ採集者
Ivan Franko National University of Lviv
UA
M.V. Drebet
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
O.M. Duhina
 • 最初のデータ採集者
Hetmanskyi National Nature Park
UA
V.P. Dumenko
 • 最初のデータ採集者
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Viktoriia Dzerkal
 • 最初のデータ採集者
National Nature Park "Nyzhnyodniprovskyi"
UA
O.M. Fedun
 • 最初のデータ採集者
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
O.O. Formaniuk
 • 最初のデータ採集者
Azov-Black Sea ornithological working group
UA
Olesia Fryz-Duzhak
 • 最初のデータ採集者
Medvezhany Public School
UA
L.V. Godlevska
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Galina Gouz
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
O.M. Haidash
 • 最初のデータ採集者
NGO "Centr biobezpeky ta biozahystu"
UA
V.S. Havrylenko
 • 最初のデータ採集者
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Maksym Havryliuk
 • 最初のデータ採集者
Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University
UA
H.H. Havrys
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Viktoriia Holovko
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
Yevhen Horbenko
 • 最初のデータ採集者
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Tetiana Horielova
 • 最初のデータ採集者
Child Ecological Centre
UA
P.I. Horlov
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
M.O. Hrandova
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian scientific center of Ecology of Sea (UkrSCES)
UA
Volodymyr Hrebenshchykov
 • 最初のデータ採集者
Cheremosh National Nature Park
UA
O.V. Hryb
 • 最初のデータ採集者
UA
T.Yu. Hrynchyshyn
 • 最初のデータ採集者
Lviv division of the Ukranian Herpetological Society
UA
P.M. Hryniuk
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Liubov Hubar
 • 最初のデータ採集者
Institute for evolutionary ecology NAS of Ukraine
UA
O.B. Hubryk
 • 最初のデータ採集者
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
O.O. Hupalo
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
Habriel Hushtan
 • 最初のデータ採集者
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Kateryna Hushtan
 • 最初のデータ採集者
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
O.A. Ilichok
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Liubov Ilminska
 • 最初のデータ採集者
UA
Vytalyi Kavurka
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
V.V. Kazannyk
 • 最初のデータ採集者
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Borys Kedrov
 • 最初のデータ採集者
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Serhii Khomenko
 • 最初のデータ採集者
Mezynskyi National Nature Park
UA
Taisiia Kiian
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
M.L. Kliestov
 • 最初のデータ採集者
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
M.P. Knysh
 • 最初のデータ採集者
Hetmanskyi National Nature Park
UA
L.I. Kobzar
 • 最初のデータ採集者
Polissia Nature Reserve
UA
Serhii Koniakin
 • 最初のデータ採集者
Institute for evolutionary ecology NAS of Ukraine
UA
Dariia Koroliesova
 • 最初のデータ採集者
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
A.V. Koshelev
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
O.I. Kosheliev
 • 最初のデータ採集者
Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
V.O. Kosheliev
 • 最初のデータ採集者
Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
I.M. Kotserzhynska
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
S.Ye. Kotserzhynskyi
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
T.A. Kovalenko
 • 最初のデータ採集者
Dzharylhak National Nature Park
UA
Anna Kovtoniuk
 • 最初のデータ採集者
Arboretum Sofiyivka NAN of Ukraine
UA
M.I. Kozlov
 • 最初のデータ採集者
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
S.V. Kozodavov
 • 最初のデータ採集者
Khortytsia National Reserve
UA
Olha Krasnova
 • 最初のデータ採集者
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
Maryna Kulyk
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Volodymyr Kuzhel
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Kateryna Kuzhel
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Yu.V. Kvach
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Svitlana Kyiak
 • 最初のデータ採集者
UA
O.M. Lietytska
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
S.P. Lytvynenko
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Tetiana Mamchur
 • 最初のデータ採集者
Uman National University of Horticulture
UA
Zvenyslava Mamchur
 • 最初のデータ採集者
Ivan Franko National University of Lviv
UA
A. Mamchur
 • 最初のデータ採集者
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Liubov Markivska
 • 最初のデータ採集者
Karmeliukove Podillia National Nature Park
UA
V.Yu. Martyniuk
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
V.V. Martynov
 • 最初のデータ採集者
UA
Ihor Merzlikin
 • 最初のデータ採集者
Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko
UA
O.S. Mezinov
 • 最初のデータ採集者
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Ivan Moisiienko
 • 最初のデータ採集者
Kherson State University
UA
H. Morhun
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
H.I. Mykytynets
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
N.M. Mylenko
 • 最初のデータ採集者
Pyryatynsky National Nature Park
UA
Hanna Nadtochii
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
A.S. Nadtochii
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
Nazar Nazarov
 • 最初のデータ採集者
Mezynskyi National Nature Park
UA
V.O. Novak
 • 最初のデータ採集者
UA
M.I. Nitochko
 • 最初のデータ採集者
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
V.V. Novak
 • 最初のデータ採集者
UA
Andriy Novikov
 • 最初のデータ採集者
State Museum of Natural History
UA
Ya.V. Oliinyk
 • 最初のデータ採集者
National ecology and naturalistic Center of the Youth
UA
Ihor Olshanskyi
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
K.S. Orlova-Hudim
 • 最初のデータ採集者
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Petro Osadchuk
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
P.S. Panchenko
 • 最初のデータ採集者
Azov-Black Sea ornithological working group
UA
O.S. Panchuk
 • 最初のデータ採集者
Kyiv Zoo
UA
Nataliia Parkhomenko
 • 最初のデータ採集者
Young naturalists' station of Terniv district
UA
S.V. Pasichnyk
 • 最初のデータ採集者
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
P.M. Ploshchanskyi
 • 最初のデータ採集者
Dniester Canyon National Nature Park
UA
A.V. Podobailo
 • 最初のデータ採集者
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Oleksandr Podpriatov
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
Oksana Podpriatova
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
O.O. Pohribnyi
 • 最初のデータ採集者
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
I.K. Polishchuk
 • 最初のデータ採集者
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Volodymyr Popenko
 • 最初のデータ採集者
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
M.V. Prychepa
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
K. Pysmennyi
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Birds of Prey Research Centre
UA
N.R. Rabchevskyi
 • 最初のデータ採集者
Polyanska gymnasium
UA
R.M. Rabchevskyi
 • 最初のデータ採集者
Polyanska gymnasium
UA
Madina Rakhmatillaieva
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yurii Rakov
 • 最初のデータ採集者
Velykonovosilkivska young naturalist' station
UA
A.M. Roman
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
A.H. Rudenko
 • 最初のデータ採集者
UA
V.P. Rudenko
 • 最初のデータ採集者
Dzharylhak National Nature Park
UA
Viktor Savostian
 • 最初のデータ採集者
UA
M.M. Shcherbatiuk
 • 最初のデータ採集者
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Pavel Sheshurak
 • 最初のデータ採集者
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
I.V. Shevchenko
 • 最初のデータ採集者
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Halyna Shol
 • 最初のデータ採集者
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
Mykola Shtohryn
 • 最初のデータ採集者
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Andriy Shtohun
 • 最初のデータ採集者
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Oleksandr Shynder
 • 最初のデータ採集者
M.M. Hryshko National Botanical Garden NAN of Ukraine
UA
Serhii Sidorovskyi
 • 最初のデータ採集者
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
A. Simon
 • 最初のデータ採集者
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
V.D. Siokhin
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Viktor Sirenko
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
O.Yu. Skliar
 • 最初のデータ採集者
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Ye.M. Skubak
 • 最初のデータ採集者
UA
N.A. Smirnov
 • 最初のデータ採集者
Chernivtsi Regional Museum
UA
M.O. Son
 • 最初のデータ採集者
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Yuliia Spinova
 • 最初のデータ採集者
National University of Kyiv-Mohyla Academy
UA
O.I. Stankevych-Volosianchuk
 • 最初のデータ採集者
Uzhhorod National University
UA
T.V. Starovoitova
 • 最初のデータ採集者
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Zh.V. Storozhenko
 • 最初のデータ採集者
National park "Khotynskyi"
UA
Olena Strokyna
 • 最初のデータ採集者
UA
N.M. Suriadna
 • 最初のデータ採集者
Melitopol Institute of Ecology and Social technologies of "Ukraine" University
UA
A.I. Sydorenko
 • 最初のデータ採集者
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Tetiana Sytnyk
 • 最初のデータ採集者
NGO "Nasinneva skarbnytsia"
UA
Vadym Tkachenko
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Fedir Tkachenko
 • 最初のデータ採集者
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
M.V. Tomych
 • 最初のデータ採集者
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
Viktoriia Trotner
 • 最初のデータ採集者
Krivoy Rog Mining and Metallurgical Professional Lyceum
UA
V.V. Vietrov
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Birds of Prey Research Centre
UA
Stanislav Viter
 • 最初のデータ採集者
National Nature Park "Homilsha Forests"
UA
Aleksandr Voblenko
 • 最初のデータ採集者
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
P.M. Vorobei
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Ye.Yu. Yanish
 • 最初のデータ採集者
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Yu.V. Yanish
 • 最初のデータ採集者
R.Ye. Kravetskyi Institute of experimental pathology, oncology and radiobiology NAS of Ukraine
UA
Tetiana Yarova
 • 最初のデータ採集者
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Serhii Yarovyi
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
H.O. Yevtushenko
 • 最初のデータ採集者
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Rostyslav Yurechko
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Diana Yuzyk
 • 最初のデータ採集者
Cheremosh National Nature Park
UA
S.M. Zhyla
 • 最初のデータ採集者
Polissia Nature Reserve
UA
O. Zimin
 • 最初のデータ採集者
LLC Diweave Group
UA
Yurii Zubatov
 • 最初のデータ採集者
UA
Oleksii Marushchak
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA

地理的範囲

Ukraine

座標(緯度経度) 南 西 [44.024, 22.061], 北 東 [52.483, 40.254]

生物分類学的範囲

説明がありません

Kingdom Animalia, Plantae, Fungi

時間的範囲

開始日 / 終了日 1927-01-01 / 2020-01-01

プロジェクトデータ

Dataset has been organized with the support of Project nlbif2018.2019.004 funded by NLBIF to The Habitat Foundation "Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF" https://www.nlbif.nl/mobilization-of-biodiversity-data-from-ukraine-to-gbif/

タイトル Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF
識別子 nlbif2018.2019.004

プロジェクトに携わる要員:

Svetlana Miteva
 • 連絡先
Mikhail Rusin
 • 連絡先

収集方法

Data were collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Olexii Marushchak and Oleh Prylutskyi.

Study Extent Occurrence data were obtained from 187 researchers, represented 78 research organizations from all over Ukraine, and published in "Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p."
Quality Control Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleh Prylutskyi.

Method step description:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors
 2. Data aggregation and preparation for publishing as paper book
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard

書誌情報の引用

 1. Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p.
 2. Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19.). – Київ; Чернівці: Друк Арт, 2020. – 704 с.

追加のメタデータ