Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine

Occurrence
Последняя версия опубликовано Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) сент. 25, 2022 Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
Дата публикации:
25 сентября 2022 г.
Опубликовано:
Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
Лицензия:
CC-BY 4.0

Скачайте последнюю версию данных этого ресурса в формате Darwin Core Archive (DwC-A) или метаданных ресурса в форматах EML или RTF:

Данные в формате DwC-A Скачать 12 473 Записи в Ukrainian (494 KB) - Частота обновления: unknown
Метаданные в формате EML Скачать в English (67 KB)
Метаданные в формате RTF Скачать в English (47 KB)

Описание

The dataset consists of records of protected animal, plant and fungi species published in "Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p."

Записи данных

Данные этого occurrence ресурса были опубликованы в виде Darwin Core Archive (DwC-A), который является стандартным форматом для обмена данными о биоразнообразии в виде набора из одной или нескольких таблиц. Основная таблица данных содержит 12 473 записей.

Данный экземпляр IPT архивирует данные и таким образом служит хранилищем данных. Данные и метаданные ресурсов доступны для скачивания в разделе Загрузки. В таблице версий перечислены другие версии ресурса, которые были доступны публично, что позволяет отслеживать изменения, внесенные в ресурс с течением времени.

Версии

В таблице ниже указаны только опубликованные версии ресурса, которые доступны для свободного скачивания.

Как оформить ссылку

Исследователи должны дать ссылку на эту работу следующим образом:

Marushchak O, Vasyliuk O, Kuzemko A, Sadogurska S, Gol'din P, Kavurka V, Kutsokon Y, Nekrasova O, Prylutskyi O, Rusin M, Abramiuk I, Aleinikova K, Aleksenko T, Andriushchenko Y, Antonovskyi O, Babiichuk O, Balatskyi K, Barabokha N, Baranets M, Bashta A, Berest Z, Bielashkov I, Bielska O, Bobryk I, Bronskov O, Bronskova O, Bubela O, Buhai L, Bumar H, Bundziak P, Busel V, Bushuiev S, Buzevych O, Buzunko P, Chaplyhina A, Cherevatenko A, Chernychko R, Daineko P, Danko H, Davydenko I, Davydov D, Davydova A, Demskyi N, Derzhypilskyi L, Deviatko T, Diadicheva O, Diadychko V, Diakov V, Diakova O, Didenko O, Dmytroniak L, Dolynnyi V, Dovbush V, Dovhaniuk I, Drach Y, Drebet M, Duhina O, Dumenko V, Dzerkal V, Fedun O, Formaniuk O, Fryz-Duzhak O, Godlevska L, Gouz G, Haidash O, Havrylenko V, Havryliuk M, Havrys H, Holovko V, Horbenko Y, Horielova T, Horlov P, Hrandova M, Hrebenshchykov V, Hryb O, Hrynchyshyn T, Hryniuk P, Hubar L, Hubryk O, Hupalo O, Hushtan H, Hushtan K, Ilichok O, Ilminska L, Kavurka V, Kazannyk V, Kedrov B, Khomenko S, Kiian T, Kliestov M, Knysh M, Kobzar L, Koniakin S, Koroliesova D, Koshelev A, Kosheliev O, Kosheliev V, Kotserzhynska I, Kotserzhynskyi S, Kovalenko T, Kovtoniuk A, Kozlov M, Kozodavov S, Krasnova O, Kulyk M, Kuzhel V, Kuzhel K, Kvach Y, Kyiak S, Lietytska O, Lytvynenko S, Mamchur T, Mamchur Z, Mamchur A, Markivska L, Martyniuk V, Martynov V, Merzlikin I, Mezinov O, Moisiienko I, Morhun H, Mykytynets H, Mylenko N, Nadtochii H, Nadtochii A, Nazarov N, Novak V, Nitochko M, Novak V, Novikov A, Oliinyk Y, Olshanskyi I, Orlova-Hudim K, Osadchuk P, Panchenko P, Panchuk O, Parkhomenko N, Pasichnyk S, Ploshchanskyi P, Podobailo A, Podpriatov O, Podpriatova O, Pohribnyi O, Polishchuk I, Popenko V, Prychepa M, Pysmennyi K, Rabchevskyi N, Rabchevskyi R, Rakhmatillaieva M, Rakov Y, Roman A, Rudenko A, Rudenko V, Savostian V, Shcherbatiuk M, Sheshurak P, Shevchenko I, Shol H, Shtohryn M, Shtohun A, Shynder O, Sidorovskyi S, Simon A, Siokhin V, Sirenko V, Skliar O, Skubak Y, Smirnov N, Son M, Spinova Y, Stankevych-Volosianchuk O, Starovoitova T, Storozhenko Z, Strokyna O, Suriadna N, Sydorenko A, Sytnyk T, Tkachenko V, Tkachenko F, Tomych M, Trotner V, Vietrov V, Viter S, Voblenko A, Vorobei P, Yanish Y, Yanish Y, Yarova T, Yarovyi S, Yevtushenko H, Yurechko R, Yuzyk D, Zhyla S, Zimin O, Zubatov Y (2021): Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. v1.4. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=records_of_protected_animal_plant_and_fungi_species_in_ukraine&v=1.4

Права

Исследователи должны соблюдать следующие права:

Публикующей организацией и владельцем прав на данную работу является Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0).

Регистрация в GBIF

Этот ресурс был зарегистрирован в GBIF, ему был присвоен следующий UUID: 08afaadf-34ba-4aeb-be23-027da1e38676.  Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) отвечает за публикацию этого ресурса, и зарегистрирован в GBIF как издатель данных при оподдержке Participant Node Managers Committee.

Ключевые слова

Occurrence; Occurrence

Контакты

Olexii Vasyliuk
 • Originator
 • Point Of Contact
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Kyiv
UA
Anna Kuzemko
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Sofia Sadogurska
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Pavlo Gol'din
 • Originator
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Vitaliy Kavurka
 • Originator
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Yulia Kutsokon
 • Originator
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oksana Nekrasova
 • Originator
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oleh Prylutskyi
 • Metadata Provider
 • Custodian Steward
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Mikhail Rusin
 • Originator
Kyiv Zoo
UA
I.I. Abramiuk
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
Krystyna Aleinikova
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
T.L. Aleksenko
 • Originator
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Yu.O. Andriushchenko
 • Originator
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Oleksandr Antonovskyi
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Oksana Babiichuk
 • Originator
DNZ "Novovolynskyi CPTO"
UA
Kosniatntyn Balatskyi
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Nataliia Barabokha
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Mykola Baranets
 • Originator
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
A.-T.V. Bashta
 • Originator
Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine
UA
Zoya Berest
 • Originator
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
I.D. Bielashkov
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Olha Bielska
 • Originator
Polissia Nature Reserve
UA
Iryna Bobryk
 • Originator
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
O.I. Bronskov
 • Originator
Meotyda National Nature Park
UA
Olena Bronskova
 • Originator
Meotyda National Nature Park
UA
Oleksandr Bubela
 • Originator
UA
Lesia Buhai
 • Originator
"Yelanetskyi Steppe" Natural Reserve
UA
Halyna Bumar
 • Originator
Polissia Nature Reserve
UA
P.V. Bundziak
 • Originator
A. Krushelnytsyi Horodenkivska gymnasium
UA
V.O. Busel
 • Originator
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Serhii Bushuiev
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
O.A. Buzevych
 • Originator
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
Petro Buzunko
 • Originator
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
A.B. Chaplyhina
 • Originator
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Alona Cherevatenko
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
R.M. Chernychko
 • Originator
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Polina Daineko
 • Originator
Kherson State University
UA
Hanna Danko
 • Originator
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
I.V. Davydenko
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Denys Davydov
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Anastasiia Davydova
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
N.V. Demskyi
 • Originator
UA
L.M. Derzhypilskyi
 • Originator
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
T.M. Deviatko
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
O.A. Diadicheva
 • Originator
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
V.H. Diadychko
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Viktor Diakov
 • Originator
"Svyati Hory" National Nature Park
UA
Olha Diakova
 • Originator
"Svyati Hory" National Nature Park
UA
O.V. Didenko
 • Originator
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
Lesia Dmytroniak
 • Originator
Cheremosh National Nature Park
UA
V.I. Dolynnyi
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Vasyl Dovbush
 • Originator
UA
I.Ya. Dovhaniuk
 • Originator
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Yu. Drach
 • Originator
Ivan Franko National University of Lviv
UA
M.V. Drebet
 • Originator
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
O.M. Duhina
 • Originator
Hetmanskyi National Nature Park
UA
V.P. Dumenko
 • Originator
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Viktoriia Dzerkal
 • Originator
National Nature Park "Nyzhnyodniprovskyi"
UA
O.M. Fedun
 • Originator
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Сollegium"
UA
O.O. Formaniuk
 • Originator
Azov-Black Sea ornithological working group
UA
Olesia Fryz-Duzhak
 • Originator
Medvezhany Public School
UA
L.V. Godlevska
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Galina Gouz
 • Originator
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
O.M. Haidash
 • Originator
NGO "Centr biobezpeky ta biozahystu"
UA
V.S. Havrylenko
 • Originator
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Maksym Havryliuk
 • Originator
Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University
UA
H.H. Havrys
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Viktoriia Holovko
 • Originator
Luhansk Nature Reserve NAS of Ukraine
UA
Yevhen Horbenko
 • Originator
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Tetiana Horielova
 • Originator
Child Ecological Centre
UA
P.I. Horlov
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
M.O. Hrandova
 • Originator
Ukrainian scientific center of Ecology of Sea (UkrSCES)
UA
Volodymyr Hrebenshchykov
 • Originator
Cheremosh National Nature Park
UA
O.V. Hryb
 • Originator
UA
T.Yu. Hrynchyshyn
 • Originator
Lviv division of the Ukranian Herpetological Society
UA
P.M. Hryniuk
 • Originator
Northern Podillia National Nature Park
UA
Liubov Hubar
 • Originator
Institute for evolutionary ecology NAS of Ukraine
UA
O.B. Hubryk
 • Originator
Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences
UA
O.O. Hupalo
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
Habriel Hushtan
 • Originator
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Kateryna Hushtan
 • Originator
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
O.A. Ilichok
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Liubov Ilminska
 • Originator
UA
Vytalyi Kavurka
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
V.V. Kazannyk
 • Originator
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Borys Kedrov
 • Originator
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
Serhii Khomenko
 • Originator
Mezynskyi National Nature Park
UA
Taisiia Kiian
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
M.L. Kliestov
 • Originator
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
M.P. Knysh
 • Originator
Hetmanskyi National Nature Park
UA
L.I. Kobzar
 • Originator
Polissia Nature Reserve
UA
Serhii Koniakin
 • Originator
Institute for evolutionary ecology NAS of Ukraine
UA
Dariia Koroliesova
 • Originator
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
A.V. Koshelev
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
O.I. Kosheliev
 • Originator
Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
V.O. Kosheliev
 • Originator
Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
I.M. Kotserzhynska
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
S.Ye. Kotserzhynskyi
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
T.A. Kovalenko
 • Originator
Dzharylhak National Nature Park
UA
Anna Kovtoniuk
 • Originator
Arboretum Sofiyivka NAN of Ukraine
UA
M.I. Kozlov
 • Originator
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
S.V. Kozodavov
 • Originator
Khortytsia National Reserve
UA
Olha Krasnova
 • Originator
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
Maryna Kulyk
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Volodymyr Kuzhel
 • Originator
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Kateryna Kuzhel
 • Originator
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Yu.V. Kvach
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Svitlana Kyiak
 • Originator
UA
O.M. Lietytska
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
S.P. Lytvynenko
 • Originator
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Tetiana Mamchur
 • Originator
Uman National University of Horticulture
UA
Zvenyslava Mamchur
 • Originator
Ivan Franko National University of Lviv
UA
A. Mamchur
 • Originator
National Museum of Natural History NAS of Ukraine
UA
Liubov Markivska
 • Originator
Karmeliukove Podillia National Nature Park
UA
V.Yu. Martyniuk
 • Originator
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
V.V. Martynov
 • Originator
UA
Ihor Merzlikin
 • Originator
Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko
UA
O.S. Mezinov
 • Originator
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Ivan Moisiienko
 • Originator
Kherson State University
UA
H. Morhun
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
H.I. Mykytynets
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
N.M. Mylenko
 • Originator
Pyryatynsky National Nature Park
UA
Hanna Nadtochii
 • Originator
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
A.S. Nadtochii
 • Originator
Ukrainian research institute of issues in ecology
UA
Nazar Nazarov
 • Originator
Mezynskyi National Nature Park
UA
V.O. Novak
 • Originator
UA
M.I. Nitochko
 • Originator
Black Sea Biosphere reserve NAS of Ukraine
UA
V.V. Novak
 • Originator
UA
Andriy Novikov
 • Originator
State Museum of Natural History
UA
Ya.V. Oliinyk
 • Originator
National ecology and naturalistic Center of the Youth
UA
Ihor Olshanskyi
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
K.S. Orlova-Hudim
 • Originator
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Petro Osadchuk
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
P.S. Panchenko
 • Originator
Azov-Black Sea ornithological working group
UA
O.S. Panchuk
 • Originator
Kyiv Zoo
UA
Nataliia Parkhomenko
 • Originator
Young naturalists' station of Terniv district
UA
S.V. Pasichnyk
 • Originator
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
P.M. Ploshchanskyi
 • Originator
Dniester Canyon National Nature Park
UA
A.V. Podobailo
 • Originator
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
Oleksandr Podpriatov
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
Oksana Podpriatova
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
O.O. Pohribnyi
 • Originator
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
I.K. Polishchuk
 • Originator
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Volodymyr Popenko
 • Originator
Lab of ornithology of the I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
M.V. Prychepa
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
K. Pysmennyi
 • Originator
Ukrainian Birds of Prey Research Centre
UA
N.R. Rabchevskyi
 • Originator
Polyanska gymnasium
UA
R.M. Rabchevskyi
 • Originator
Polyanska gymnasium
UA
Madina Rakhmatillaieva
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yurii Rakov
 • Originator
Velykonovosilkivska young naturalist' station
UA
A.M. Roman
 • Originator
Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine
UA
A.H. Rudenko
 • Originator
UA
V.P. Rudenko
 • Originator
Dzharylhak National Nature Park
UA
Viktor Savostian
 • Originator
UA
M.M. Shcherbatiuk
 • Originator
M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine
UA
Pavel Sheshurak
 • Originator
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
I.V. Shevchenko
 • Originator
Kherson Hydrobiological station NAS of Ukraine
UA
Halyna Shol
 • Originator
Kryvyy Rih Botanical garden NAS of Ukraine
UA
Mykola Shtohryn
 • Originator
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Andriy Shtohun
 • Originator
Kremenets Mountains National Nature Park
UA
Oleksandr Shynder
 • Originator
M.M. Hryshko National Botanical Garden NAN of Ukraine
UA
Serhii Sidorovskyi
 • Originator
V.N. Karazin Kharkiv National University
UA
A. Simon
 • Originator
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UA
V.D. Siokhin
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Viktor Sirenko
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
O.Yu. Skliar
 • Originator
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Ye.M. Skubak
 • Originator
UA
N.A. Smirnov
 • Originator
Chernivtsi Regional Museum
UA
M.O. Son
 • Originator
Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine
UA
Yuliia Spinova
 • Originator
National University of Kyiv-Mohyla Academy
UA
O.I. Stankevych-Volosianchuk
 • Originator
Uzhhorod National University
UA
T.V. Starovoitova
 • Originator
Askania-Nova Biosphere Reserve
UA
Zh.V. Storozhenko
 • Originator
National park "Khotynskyi"
UA
Olena Strokyna
 • Originator
UA
N.M. Suriadna
 • Originator
Melitopol Institute of Ecology and Social technologies of "Ukraine" University
UA
A.I. Sydorenko
 • Originator
"Biodiversity" research and educational centre of the Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University
UA
Tetiana Sytnyk
 • Originator
NGO "Nasinneva skarbnytsia"
UA
Vadym Tkachenko
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Fedir Tkachenko
 • Originator
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
M.V. Tomych
 • Originator
Hutsulshchyna National Nature Park
UA
Viktoriia Trotner
 • Originator
Krivoy Rog Mining and Metallurgical Professional Lyceum
UA
V.V. Vietrov
 • Originator
Ukrainian Birds of Prey Research Centre
UA
Stanislav Viter
 • Originator
National Nature Park "Homilsha Forests"
UA
Aleksandr Voblenko
 • Originator
Nizhyn Mykola Gogol State University
UA
P.M. Vorobei
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Ye.Yu. Yanish
 • Originator
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Yu.V. Yanish
 • Originator
R.Ye. Kravetskyi Institute of experimental pathology, oncology and radiobiology NAS of Ukraine
UA
Tetiana Yarova
 • Originator
Pryazovskyi National Nature Park
UA
Serhii Yarovyi
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
H.O. Yevtushenko
 • Originator
Luhansk Taras Shevchenko National University
UA
Rostyslav Yurechko
 • Originator
Northern Podillia National Nature Park
UA
Diana Yuzyk
 • Originator
Cheremosh National Nature Park
UA
S.M. Zhyla
 • Originator
Polissia Nature Reserve
UA
O. Zimin
 • Originator
LLC Diweave Group
UA
Yurii Zubatov
 • Originator
UA
Oleksii Marushchak
 • Originator
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA

Географический охват

Ukraine

Ограничивающие координаты Юг Запад [44,024, 22,061], Север Восток [52,483, 40,254]

Таксономический охват

Описание отсутсвует

Kingdom Animalia, Plantae, Fungi

Временной охват

Дата начала / Дата окончания 1927-01-01 / 2020-01-01

Данные проекта

Dataset has been organized with the support of Project nlbif2018.2019.004 funded by NLBIF to The Habitat Foundation "Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF" https://www.nlbif.nl/mobilization-of-biodiversity-data-from-ukraine-to-gbif/

Название Mobilization of biodiversity data from Ukraine to GBIF
Идентификатор nlbif2018.2019.004

Исполнители проекта:

Svetlana Miteva
 • Point Of Contact
Mikhail Rusin
 • Point Of Contact

Методы сбора

Data were collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Olexii Marushchak and Oleh Prylutskyi.

Охват исследования Occurrence data were obtained from 187 researchers, represented 78 research organizations from all over Ukraine, and published in "Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p."
Контроль качества Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleh Prylutskyi.

Описание этапа методики:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors
 2. Data aggregation and preparation for publishing as paper book
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard

Библиографические ссылки

 1. Records of protected animal, plant and fungi species in Ukraine. (Series: «Conservation Biology in Ukraine», Is. 19.). – Kyiv-Chernivtsi: Druk-Art, 2020. – 704 p.
 2. Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19.). – Київ; Чернівці: Друк Арт, 2020. – 704 с.

Дополнительные метаданные

Альтернативные идентификаторы 08afaadf-34ba-4aeb-be23-027da1e38676
https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=records_of_protected_animal_plant_and_fungi_species_in_ukraine