Finds of rare species of animals in Ukraine (2022)

Occurrence
Latest version published by Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) on Apr 14, 2024 Ukrainian Nature Conservation Group (NGO)
Publication date:
14 April 2024
License:
CC-BY 4.0

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 8,205 records in English (353 KB) - Update frequency: unknown
Metadata as an EML file download in English (70 KB)
Metadata as an RTF file download in English (38 KB)

Description

Occurrence data was obtained from 130 researchers, represented by 63 research organizations from all over Ukraine, and collected in the framework of the project "Open biodiversity data: serving Nature Conservation in Ukraine", supported by The Rufford Foundation. All the information collected in the dataset was prepared and organized by the authors in the framework of the seminar "Distribution of rare species of biota in Ukraine". It is also planned to publish a printed version of these materials, but publishing has been postponed due to the start of the Russian-Ukrainian war.

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 7,961 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Vasyliuk O, Kavurka V, Kutsokon Y, Nekrasova O, Bronskov O, Hnatyna O, Kurylenko O, Yurechko R, Abakumov O, Babiy Y, Babiichuk O, Babko R, Bachynskyi A, Bashta A, Bengus Y, Berest Z, Bronskova O, Brusentsova N, Varyvoda M V, Veselskyi M, Vynokurova S, Vishnevskiy D, Vorobey P, Havrys G, Gazarian S, Haidash O, Godlevska E, Honchar H, Honcharov G, Horbenko Y, Gorobchyshyn V, Hryb O, Hrynchyshyn T, Hryniuk P, Grishchenko V, Gromyk B, Ghazali M, Dedus' V I, Dovganych V, Dovganych Y, Drebet M, Drozdova-German L, Dugina O, Dupak V, Diakov V, Zherdieva N, Zimin O, Ivanova K, Ilminska L, Klimov V, Knysh M, Korh Y, Kostiushyn V, Kotserzhynska I, Kuzhel V, Kuzhel K, Kuzmenko Y, Kuzmenko T, Kukshyn O, Kumpanenko O, Kurakin O, Derzhypilskyi L, Lysenko R, Loyko V, Liumkis P, Liashenko Y, Mamedova Y, Martyniuk V, Nechyporuk M, Moroz V, Nikolenko A, Novak V, Pohribnyi O, Ovsiyenko Y, Panchuk O, Osadchuk P, Panchenko P, Parkhomenko V, Pokynchereda V, Popovych Y, Podpriatov O, Pitsyk V, Rizun V, Roman Y, Rudenko A, Rudenko V, Rudik M, Rusin M, Kotserzhynska S, Seliunina Z, Serediuk G, Skliar O, Skubak Y, Slobodian R, Smirnov D, Smirnov N, Snigiriov S, Snigiriov P, Sokolovskyj D, Strus Y, Suriadna N, Tkachenko P, Turaziani G, Umanets O, Formaniuk O, Franchuk M, Fryz-Duzhak O, Khymyn M, Tsvelykh O, Chaplyhina A, Chernichko Y, Chumak V, Chumak M, Churilov A, Shevtsov A, Sheshurak P, Shydlovskyy I, Shchus' L, Yuzyk D, Yablonovska-Grishchenko Y, Yanish Y (2024). Finds of rare species of animals in Ukraine (2022). Version 1.10. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=redbookua2022&v=1.10

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: b4f04ac9-5449-4dd8-90f9-f66fc942b781.  Ukrainian Nature Conservation Group (NGO) publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Participant Node Managers Committee.

Keywords

Occurrence; Red Book of Ukraine; fauna; biodiversity; rare species; animals; protected species; Ukraine; Observation

Contacts

Olexiy Vasyliuk
 • Metadata Provider
 • Originator
 • Point Of Contact
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute Of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
Kyiv
UA
Vitalii Kavurka
 • Originator
researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Yuliia Kutsokon
 • Originator
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Oksana Nekrasova
 • Originator
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Oleksandr Bronskov
 • Originator
researcher
Meotyda National Nature Park
UA
Oksana Hnatyna
 • Originator
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Oleksandr Kurylenko
 • Originator
Institute of Hydrobiology of the NAS of Ukraine
UA
Rostyslav Yurechko
 • Originator
Northern Podillia National Nature Park
UA
Oleksandr Abakumov
 • Originator
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
Yuliia Babiy
 • Originator
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Oksana Babiichuk
 • Originator
DNZ "Novovolynskyi CPTO"
UA
Roman Babko
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Andriy Bachynskyi
 • Originator
Northern Podillia National Nature Park
UA
Andriy-Taras Bashta
 • Originator
Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine
UA
Yuri Bengus
 • Originator
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Zoya Berest
 • Originator
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
Olena Bronskova
 • Originator
Meotyda National Nature Park
UA
Nataliia Brusentsova
 • Originator
leading research associate
Tuzlivski lymany National Nature Park, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
M. V. Varyvoda
 • Originator
Uzhhorod National University
UA
Mykola Veselskyi
 • Originator
director
Zhytomyr Regional Museum of Local Lore
UA
Svitlana Vynokurova
 • Originator
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Denis Vishnevskiy
 • Originator
head of the scientific department
Chernobyl radiation and ecological biosphere reserve
UA
Pavlo Vorobey
 • Originator
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Glib Havrys
 • Originator
senior researcher
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Suren Gazarian
 • Originator
EUROBATS Secretariat
DE
Oleksandr Haidash
 • Originator
NGO "Centr biobezpeky ta biozahystu"
UA
Elena Godlevska
 • Originator
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Hanna Honchar
 • Originator
researcher
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Genadiy Honcharov
 • Originator
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yevhen Horbenko
 • Originator
naturalist
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Volodymyr Gorobchyshyn
 • Originator
Institute for evolutionary ecology of the National academy of sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Hryb
 • Originator
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Taras Hrynchyshyn
 • Originator
Lviv division of the Ukranian Herpetological Society
UA
Petro Hryniuk
 • Originator
Northern Podillia National Nature Park
UA
Vitaly Grishchenko
 • Originator
Kaniv Nature Reserve
UA
Bogdan Gromyk
 • Originator
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Maria Ghazali
 • Originator
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
V. I. Dedus'
 • Originator
Uzhhorod National University
UA
Volodymyr Dovganych
 • Originator
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yaroslav Dovganych
 • Originator
head of the laboratory
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Mikhaylo Drebet
 • Originator
researcher
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Lidia Drozdova-German
 • Originator
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Olena Dugina
 • Originator
researcher
Hetman National Nature Park
UA
Valeria Dupak
 • Originator
Phd student
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Viktor Diakov
 • Originator
"Svyati Hory" National Nature Park
Natalia Zherdieva
 • Originator
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Oleksandr Zimin
 • Originator
"Diwave-Group"
UA
Ksenia Ivanova
 • Originator
naturalist
School #186
UA
Liubov Ilminska
 • Originator
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Valeriy Klimov
 • Originator
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
Mykola Knysh
 • Originator
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Yuriy Korh
 • Originator
researcher
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Vasiliy Kostiushyn
 • Originator
Head of Monitoring and animal conservation Department
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Inna Kotserzhynska
 • Originator
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Volodymyr Kuzhel
 • Originator
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Kateryna Kuzhel
 • Originator
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Yuriy Kuzmenko
 • Originator
leading engineer
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Tetiana Kuzmenko
 • Originator
naturalist
Ukrainian Society for the Protection of Birds
Oleksandr Kukshyn
 • Originator
researcher
Kivertsi National Nature Park "Tsumans'ka Pushcha"
UA
Oleksandr Kumpanenko
 • Originator
Institute for evolutionary ecology of the National academy of sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Kurakin
 • Originator
junior researcher
Institute of Marine Biology
UA
Liubomyr Derzhypilskyi
 • Originator
head of the scientific department
Hutsulshchyna National Park
UA
Roman Lysenko
 • Originator
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Volodymyr Loyko
 • Originator
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Pavlo Liumkis
 • Originator
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
Yevhen Liashenko
 • Originator
senior researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yuliia Mamedova
 • Originator
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Vadym Martyniuk
 • Originator
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Maksym Nechyporuk
 • Originator
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Vadym Moroz
 • Originator
researcher
Luhansk Nature Reserve
UA
Anna Nikolenko
 • Originator
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Volodymyr Novak
 • Originator
Bar Humanitarian and Pedagogical College named after M. Hrushevskyi
UA
O. Pohribnyi
 • Originator
Hutsulshchyna National Park
UA
Yana Ovsiyenko
 • Originator
EUROBATS Secretariate
DE
Oleksandr Panchuk
 • Originator
Kyiv Zoo
UA
Petro Osadchuk
 • Originator
Ukrainian Steppe Nature Reserve
UA
Pavlo Panchenko
 • Originator
Azov-Black Sea Ornithological Working Group
Odessa
UA
Viktor Parkhomenko
 • Originator
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
V. Pokynchereda
 • Originator
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yuri Popovych
 • Originator
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Oleksandr Podpriatov
 • Originator
Ukrainian Steppe Nature Reserve
UA
Vasyl Pitsyk
 • Originator
Odesa I. I. Mechnykov National University
UA
Volodymyr Rizun
 • Originator
State Museum of Natural History
UA
Yevgen Roman
 • Originator
Oleshky Sands National Nature Park
UA
Antonina Rudenko
 • Originator
Dzharylhach National Nature Park
UA
Valentyn Rudenko
 • Originator
Dzharylhach National Nature Park
UA
Maksym Rudik
 • Originator
Tsumanska Pushcha National Nature Park
UA
Mikhaylo Rusin
 • Originator
Kyiv Zoo
UA
S.Y. Kotserzhynska
 • Originator
UA
Zoya Seliunina
 • Originator
Black Sea Biosphere Reserve
UA
G.V. Serediuk
 • Originator
State Museum of Natural History
UA
O. Skliar
 • Originator
Hetman National Nature Park
UA
Yevgen Skubak
 • Originator
Holy Mountains National Nature Park
UA
Roman Slobodian
 • Originator
Tsumanska Pushcha National Nature Park
UA
Denys Smirnov
 • Originator
Ukrainian Speleological Assosiation
UA
Nazar Smirnov
 • Originator
Chernivtsi Regional Local History Museum
UA
Sergiy Snigiriov
 • Originator
Odesa I. I. Mechnykov National University
UA
Pavlo Snigiriov
 • Originator
Odesa I. I. Mechnykov National University
UA
Dmytro Sokolovskyj
 • Originator
naturalist
UA
Yuri Strus
 • Originator
Roztochia Biosphere Reserve
UA
Nataliia Suriadna
 • Originator
Melitopol Institute of Ecology and Social Technologies of the University "Ukraine"
UA
P.V. Tkachenko
 • Originator
Black Sea Biosphere Reserve
UA
Georgiy Turaziani
 • Originator
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Olha Umanets
 • Originator
Black Sea Biosphere Reserve
UA
Oleh Formaniuk
 • Originator
Azov-Black Sea Ornithological Working Group
Odesa
UA
Mikhaylo Franchuk
 • Originator
Rivne Nature Reserve
UA
Olesya Fryz-Duzhak
 • Originator
UA
Mikhaylo Khymyn
 • Originator
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Oleksandr Tsvelykh
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
UA
Anzhela Chaplyhina
 • Originator
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Yosyp Chernichko
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
UA
V.O. Chumak
 • Originator
Uzhhorod State University
UA
M.V. Chumak
 • Originator
Uzhhorod State University
UA
Andriy Churilov
 • Originator
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
UA
A.O. Shevtsov
 • Originator
Kirovohrad branch of the Society for the Protection of Birds of Ukraine
UA
Pavlo Sheshurak
 • Originator
Nizhyn Gogol State University
UA
Ihor Shydlovskyy
 • Originator
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Liudmyla Shchus'
 • Originator
Bug Gard National Nature Park
UA
Diana Yuzyk
 • Originator
Cheremosh National Nature Park
UA
Yevgenia Yablonovska-Grishchenko
 • Originator
Kaniv Nature Reserve
UA
Yuri Yanish
 • Originator
Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology named after R.E. Kavetskyi, National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Yevgenia Yanish
 • Originator
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
UA
Oleksii Marushchak
 • Programmer
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute Of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
+380964882670

Geographic Coverage

The dataset consists of findings of animals from entire territory of Ukraine.

Bounding Coordinates South West [44.371, 22.017], North East [52.429, 40.21]

Taxonomic Coverage

Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present., Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present.

Kingdom Animalia, Fungi
Phylum Arthropoda, Chordata, Annelida, Mollusca, Basidiomycota
Class Agaricomycetes, Gastropoda, Bivalvia, Clitellata, Branchiopoda, Insecta, Aves, Amphibia, Reptilia, Mammalia, Actinopterygii, Cephalaspidomorphi

Temporal Coverage

Start Date / End Date 1912-07-29 / 2022-01-28

Sampling Methods

Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Oleksii Marushchak and Oleh Prylutskyi.

Study Extent Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own.
Quality Control Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleh Prylutskyi.

Method step description:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors.
 2. Data aggregation and preparation.
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard.

Bibliographic Citations

 1. Поширення раритетних видів біоти України: Том 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1). – Київ: Інститут зоології, UNCG; Чернівці: Друк Арт, 2022. – 480 с.

Additional Metadata

Alternative Identifiers b4f04ac9-5449-4dd8-90f9-f66fc942b781
https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=redbookua2022